Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Máj
2022
Zmluva o spolupráci
550/2022/MPRVSR-910
240,00 € Helena Brišková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Máj
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
13/2022
30,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov LABOREC Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné
20.
Máj
2022
Zmluva o bežnom účte
4514/2022/OF-16308 (323/10/2022/9)
0,00 € Štátna pokladnica Košický samosprávny kraj
20.
Máj
2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRI SPRACÚVANÍ DOKUMENTAČNEJ AGENDY PROJEKTU ITMS Č. 312011BLB4
Tvu_2022_Re_42
600,00 € Ing. Lívia Hanesová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
20.
Máj
2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0334 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0334
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Sobotište Trnavský samosprávny kraj
20.
Máj
2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/00203/011
0,00 € SOZA Park kultúry a oddychu
20.
Máj
2022
Kúpna zmluva - 24052021-1, 13/TO/2022 - dodávka zdravotníckej techniky
Kúpna zmluva - 24052021-1, 13/TO/2022
326 426,00 € Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - dotácie z rozpočtu Mesta Šamorín v roku 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - dotácie z rozpočtu Mesta Šamorín v roku 2022
120,00 € Mesto Šamorín Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Šamorín
20.
Máj
2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/TT/0400 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/V/TT/0400
600,00 € Na trati, o.z. Trnavský samosprávny kraj
20.
Máj
2022
Mandátna zmluva
1_2022
2 500,00 € OPAV s. r. o. Obec Krušovce
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2022/0401
640 538,04 € Mesto Dubnica nad Váhom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
20.
Máj
2022
162022 Obec Vechec - Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, č. 1422 472
162022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vechec
20.
Máj
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 1/2022
1/2022
23 400,00 € Ing. Martin Novotný Centrum sociálnych služieb LÚČ
20.
Máj
2022
152022 Obec Vechec - Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ a MŠ v obci Vechec s využitím OZE zo dňa 25.03.2022
152022 Dodatok č.1
0,00 € MART SYSTEM s.r.o. Obec Vechec
20.
Máj
2022
Dohoda o odoberní stravy
128/2022/CSSLÚČ-3
0,00 € Centrum sociálnych služieb Harmónia Centrum sociálnych služieb LÚČ
20.
Máj
2022
Zmluva o spolupráci
548/2022/MPRVSR-910
240,00 € Anna Bindzarová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Máj
2022
142022 Obec Vechec - Dodatok č. 1_2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere uzavretej dňa 09.11.2009
142022
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Vechec
20.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní služby-"študentský časopis - Hľadaj školu" - č. HS/22/03/046
31/ 7 /2022 GZ1
9,00 € KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
20.
Máj
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-113-03947
21-113-03947
0,00 € Fond na podporu umenia Mestské divadlo
20.
Máj
2022
Darovacia zmluva
5/2022/DZ
23,47 € Ovozel Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad