Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Zmluva o nájme, Moravská 1877, č.b. 11, Púchov
258/2023
4 709,52 € Mesto Púchov Oľga Chudá
7. Jún 2023
Rámcová zmluva
257/2023
0,00 € Skanska SK a.s. Mesto Púchov
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice - Barca č. 34/2023
61/2023
500,00 € Jazdecký klub VMV Košice - Barca Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice
7. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
ZML_181/2023
9,00 € LMAC, s.r.o. Mesto Kysucké Nové Mesto
7. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
ZML_182/2023
32,20 € Brodňanová Michaela Mesto Kysucké Nové Mesto
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Siladice na rok 2023
35/2023
250,00 € Obec Siladice Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Siladice na rok 2023
33/2023
500,00 € Obec Siladice Občianske združenie Siladická ruža
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EXT_045/2023
122 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Hriňová
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - menia sa bod v článku III. a v článku V.
231/2023
12 274,71 € E.T.K, s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - mení sa doba ukončenia diela do 18.6.2023
230/2023
0,00 € K & M & D, s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
7. Jún 2023
v sektore A číslo 82 na verejnom cintoríne v Budulove
226/2023
20,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Eva Takácsová
7. Jún 2023
v sektore B číslo 18 na verejnom cintoríne v Budulove
227/2023
20,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Ladislav Fiľakovský
7. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o Platobnej karte
228/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Moldava nad Bodvou
7. Jún 2023
o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
225/2023
0,00 € MEDISON, s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
7. Jún 2023
uchádzačov o zamestnanie počas projektu 30 osôb č. zmluvy 5190060522
224/2023
300,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Moldava nad Bodvou
7. Jún 2023
z rozpočtu mesta na základe uznesenia MZ na činnosť združenia
223/2023
1 800,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Zápasnícky klub Moldava n/B
7. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202303591
6/2023
600,00 € Disig, a.s. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku
7. Jún 2023
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
90/2023
1 622,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mesto Košice
7. Jún 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
25 000,00 € P.S. ARCH s.r.o. Obec Heľpa
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
99/2023
18,00 € PIMPOLLO o.z. Mestská časť Košice-Nad Jazerom