Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Júl
2021
Licenčná zmluva
ZM2027192
12,00 € Rozhlas a televízia Slovenska MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
27.
Júl
2021
Dohoda č. 21/22/059/61 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/22/059/61
10 135,32 € Miroslav Duda, ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
27.
Júl
2021
Rámcová dohoda o dodaní tovaru
1210000132
15 120,00 € KORATEX,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27.
Júl
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021217/2021
400,00 € MgA. Jakub Molnár Národné osvetové centrum
27.
Júl
2021
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2021
KaMO-EL-4/7-106-7/2021
6 000,00 € Ministerstvo obrany SR Gemerské grúne, o.z.
27.
Júl
2021
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. 7133/2021
7133/2021
41 861,63 € RegioJet a.s. Železnice Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2021
KaMO-EL-4/7-99-6/2021
7 000,00 € Ministerstvo obrany SR DMD FUND
27.
Júl
2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0221/2021
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
27.
Júl
2021
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2021
KaMO-EL-4/7-79-8/2021
10 000,00 € Ministerstvo obrany SR Osobnosti Pod Bradlom
27.
Júl
2021
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
92-200-2016 dod. č. 1
0,00 € Obec Skýcov Slovenský hydrometeorologický ústav
27.
Júl
2021
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2021/III.Q/02/140
1451-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice PILEXIM s.r.o.
27.
Júl
2021
Zmluva o dodávke a montáži gastrotechnických zariadení
Zmluva o dodávke a montáži gastrotechnických zariadení č.230723021/1
0,00 € CORTEC s.r.o. Reedukačné centrum, Košice - Sever
27.
Júl
2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
1SprO/81/21
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti SR Okresný súd Lučenec
27.
Júl
2021
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2021
KaMO-EL-4/7-76-4/2021
2 475,00 € Ministerstvo obrany SR Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.
27.
Júl
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
PE1/OE/POH/2021/973-009
2 610,00 € Valach Igor,FO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
27.
Júl
2021
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1238-2021-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra iFlair s.r.o.
27.
Júl
2021
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2021/III.Q/02/140
1450-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice KASE, s.r.o.
27.
Júl
2021
Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení na LS Hanušovce
5252/2020/LSR
12 795,09 € SK JULIO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
27.
Júl
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
PE1/OE/POH/2021/972-003
600,00 € Paninárová Iveta, FO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
27.
Júl
2021
Zámenná zmuva Slančík
2021-P-19
200,00 € Ctibor Ráši Agropodnik Slamoz spol. s r.o.