Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
ZMLUVA O NÁJME MESTSKÉHO BYTU
196/02/2022/941/15
215,00 € Bytový podnik Svit, s.r.o. Kevin Kester
30.
Jún
2022
Memorandum o spolupráci pri realizácii osvetovej kampane na podporu opatrení v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia na Slovensku
SAŽP SE/2022/108
0,00 € TESCO STORES SR, a. s. Slovenská agentúra životného prostredia
30.
Jún
2022
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55180417
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Artem Shylov
30.
Jún
2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
80/2022/PN
40,00 € Umelecký súbor Lúčnica AZTEK TRIPLE, s.r.o.
30.
Jún
2022
Dodatok č. 24 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000118
121/2022
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
17
0,00 € Marcel Pažický Obec Opatovce nad Nitrou
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
18
0,00 € Iveta Gašparovičová Obec Opatovce nad Nitrou
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
19
0,00 € Erika Klincová Obec Opatovce nad Nitrou
30.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2020/SDV o duálnom vzdelávaní
404/2022
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Dolný Kubín
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
20
0,00 € Iveta Karaková Obec Opatovce nad Nitrou
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
21
0,00 € Martin Macko Obec Opatovce nad Nitrou
30.
Jún
2022
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prevádzke a servise káblovej siete
INT_113/2022
0,00 € KABELTELSAT s.r.o. Mesto Nováky, MsÚ
30.
Jún
2022
Rámcová zmluva
19/2022
0,00 € Vladimír Ondruš Lesy mesta Levoča, s.r.o.
30.
Jún
2022
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 01.12.2005
NAJ_007/2022
0,00 € Technické služby, príspevková organizácia mesta Mesto Bojnice
30.
Jún
2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
NAJ_008/2022
0,00 € Matejová Martina Mesto Bojnice
30.
Jún
2022
kúpna zmluva VS 197803101
225/2022
500,00 € Mesto Púchov Peter Buček
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Streženice
224/2022
1 737,12 € Obec Streženice Mesto Púchov
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva VS 133448
223/2022
0,00 € Mesto Púchov Peter Buček
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 22 05 2022 3Q
Kúpna zmluva č. 22 05 2022 3Q
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč VIERI s.r.o.
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva - predaj pozemku parcela registra "C" č. 198/373, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 224 m2 v katastrálnom území Púchov
222/2022
5 948,35 € Mesto Púchov Eduard Chovanec