Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3169/2021-423
5 000,00 € BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. Ministerstvo kultúry SR
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2195/2021-423
8 000,00 € Bc. Michaela Nemessányi Ministerstvo kultúry SR
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0154-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Vattenfall Energy Trading GmbH
27.
Júl
2021
Kúpna zmluva
2020/1023/4945
35 634,24 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Štefan Šiliga
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2878/2021-423
20 000,00 € Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Ministerstvo kultúry SR
27.
Júl
2021
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2021
KaMO-EL-4/7-49-6/2021
9 000,00 € Ministerstvo obrany SR Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, o. z.
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2875/2021-423
50 000,00 € Mesto Vrbové Ministerstvo kultúry SR
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2473/2021-423
6 000,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Ministerstvo kultúry SR
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2176/2021-423
6 000,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Ministerstvo kultúry SR
27.
Júl
2021
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Z21/075
0,00 € REKU - Slovakia, spol. s r. o. MH Invest II, s. r. o.
27.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 850501010-4-2020-NZsPS z 08.06.2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 850501010-4-2020-NZsPS z 08.06.2020
0,00 € Železnice Slovenskej republiky GreenWay Infrastructure s.r.o.
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2021-003225-005_2021
50 000,00 € Gergő Szabó Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
27.
Júl
2021
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
R-6389/2021
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Vodales, s.r.o.
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2021-003186-005_2021
4 000,00 € Ing. Alfréd Galač Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-44/2021-500
67 680,00 € NextIT, s.r.o. Štatistický úrad SR
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2021-003226-005_2021
50 000,00 € Mgr. Peter Čus Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
27.
Júl
2021
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0075/21
0404/0075/21
0,00 € Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27.
Júl
2021
Dohoda o úhrade dlžnej sumy v splátkach a uznanie dlhu
UVN1627379823-OST
225,12 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Lucia Dančová
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2021-003258-005_2021
50 000,00 € Maroš Bereš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
27.
Júl
2021
Kúpna zmluva Č. j.: 41196/2019 -140
6867/2021/LSR
4 854,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca MIR-CAT Krštieň Miroslav