Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Jún
2022
Servisný prenájom rohoží
100816097
0,00 € Lindström, s.r.o. Stredná odborná škola remesiel a služieb
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
EXT_010/2022
0,00 € EKORAY Bolek Námestovo CSS Komenskeho
24.
Jún
2022
ŠvP
41/2022
11,00 € Bombovo c.k., s.r.o. ZŠ Benkova 34, Nitra
24.
Jún
2022
Zmluva o BOZP
202204
0,00 € Mgr .Zuzana Maláriková Močenok Základná škola, Cabajská 2, Nitra
24.
Jún
2022
Príkazná zmluva
210/2022/87/PaM
100,00 € Folklórna skupina Batizovce Spišské kultúrne centrum a knižnica
24.
Jún
2022
Zmluva č. 20/2022
Zmluva č. 20/2022
300,00 € Občianske združenie ETHNO Stredoslovenské múzeum
24.
Jún
2022
Prenájom kopírky
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
PF 98/2022
25 984,00 € Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí daru
2022ZoD/54
0,00 € Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou
24.
Jún
2022
OVD
131/2022
0,00 € OVD-Ovocinárske družstvo ZŠsMŠ Trávnica
24.
Jún
2022
Mandátna zmluva Slovák 2
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice
24.
Jún
2022
ZMLUVA č. 894/2022/OPR o poskytnutí dotácie
894/2022/OPR
1 300,00 € Prešovský samosprávny kraj Občianske združenie "Topľanská Lúčka"
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo
12/2022
8 298,31 € HEX-STAV, s.r.o. Obec Kováčová
24.
Jún
2022
Mandátna zmluva Slovák
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice
24.
Jún
2022
Mandátna zmluva Slovák 2
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice
24.
Jún
2022
Mandátna zmluva Slovák 2
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice
24.
Jún
2022
Príkazná zmluva
207/2022/84/PaM
230,00 € Michal Janigloš Spišské kultúrne centrum a knižnica
24.
Jún
2022
Mandátna zmluva Slovák
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice
24.
Jún
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
SMP-24/2020/21
1 340,00 € Jakub Harabiš Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24.
Jún
2022
Mandátna zmluva Slovák 2
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 144, Prašice