Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-087/2022/Chmiňany/1318/SO 510-00/542
19,57 € Vladimír Kacvinský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20220545
1 493,40 € Mesto Michalovce Slovenská humanitná rada
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva
Z/2022/1525/II/LF/PR
36 240,00 € MedSystem s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
30.
Jún
2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
65/22/AZ
1 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu.
089
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Renáta Mičová
30.
Jún
2022
Rámcová zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
9933/2022/5400/025
3 120 000,00 € Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
33/2022
0,00 € Vereščáková Lívia Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
30.
Jún
2022
Zmluva uzatvorená podľa ust. § 631 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
51/2022
300,00 € Mgr. Zuzana Gotthardová Gemerské osvetové stredisko
30.
Jún
2022
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-064/2022/SSD/614-00/Likavka/0920/Geoplán
6,37 € Albína Klačková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Jún
2022
ZMLUVA O NÁJME MESTSKÉHO BYTU
101/02/2022/296/403
120,00 € Bytový podnik Svit, s.r.o. Emil Kuchta
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania
OZ_179/2022
0,00 € Rusecka Kira Mesto Topolčany
30.
Jún
2022
Zmluva o vývoji a dodávke softvéru
2022-04-04
12 000,00 € Soteria solution s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
30.
Jún
2022
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55170481
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Tetiana Pauk
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania
OZ_178/2022
0,00 € Rusecka Daria Mesto Topolčany
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania
OZ_177/2022
0,00 € Ruseckyi Danilo Mesto Topolčany
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania
OZ_176/2022
0,00 € Ruseckyi Bohdan Mesto Topolčany
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
NZ_194/2022
10,34 € Peterka Martin Mesto Topolčany
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
NZ_191/2022
20,40 € Toráč Miroslav Mesto Topolčany
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
NZ_192/2022
6,80 € Hana Hlavenková Mesto Topolčany
30.
Jún
2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia MŠ Makarenkova - strecha SO-02
367/2022
90 151,20 € GIT s.r.o. Mesto Partizánske