Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
17/2022
0,00 € Mgr. art. Tomáš Brichta Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28.
Január
2022
Zmluva o ubytovaní č. 33/ON-2022
CPPO_ZM_33-ON-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Michal Tomčo
28.
Január
2022
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/44/054/404
3 300,00 € Pavol Hatala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
Január
2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
16/2022
0,00 € Oleksandra Bakushina Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28.
Január
2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
15/2022
0,00 € Samo Har????ník Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28.
Január
2022
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ –
Dodatok č. 1 k Dohode č. 21/42/054/761
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce DAKart, s.r.o.
28.
Január
2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
14/2022
0,00 € Dana Baroková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28.
Január
2022
Kúpna zmluva
SNM-HM-KZ-2022/33
0,00 € Jozef Hurban Slovenské národné múzeum
28.
Január
2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
39/GR/2022
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. Slovenské národné divadlo
28.
Január
2022
Mandátna zmluva
ZM/2022/0027
0,00 € Vladimír Jacko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28.
Január
2022
Zmluva o vykonaní misie expert
17/NLC/2022
0,00 € Ing. Dávid Kyška Národné lesnícke centrum
28.
Január
2022
Rámcová zmluva o dielo a poskytnutí licencie
24/GR/2022
0,00 € FART STUDIO s.r.o. Slovenské národné divadlo
28.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/6514 zo dňa 18.06.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/6514 zo dňa 18.06.2020
0,00 € Ing. Peter Mráz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí preddavku
3/2022
0,00 € GIENGER spol. s.r.o. Lužianky Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
28.
Január
2022
Zmluva o spolupráci ev.č. SCD 2022 / 3 / ZML uzavretá podľa §269 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
2022/3/ZML
0,00 € Miroslav Debnár Slovenské centrum dizajnu
28.
Január
2022
zmluva o dielo
9630/2021/5400/075
47 569,67 € THG Elektro, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
28.
Január
2022
Rámcová kúpna zmluva
Z/BTS/DRS/106/2021
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) SLOVNAFT, a.s.
28.
Január
2022
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 2 k dohode č. 21/44/054/439
7 400,00 € ECONOMIC s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
Január
2022
Záložná zmluva č. 800/201/2019
Záložná zmluva č. 800/201/2019
20 371,00 € Obec Jablonov nad Turňou Štátny fond rozvoja bývania
28.
Január
2022
Zmluva o ubytovaní č. VII/000009/2022/UBYT/
Z/2022/127/VII/VMĽŠ/UO
93,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Mgr. Dominik Bobrovský