Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dotácia na prevádzku Športovej haly
333/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Dotácia na prevádzku Futbalového štadióna
332/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Dotácia na prevádzku Zimného štadióna
331/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
poskytovanie a využívanie informácií
329/2023
0,00 € Monitora s.r.o. Mesto Žiar nad Hronom
31. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/451
464/2023
20,00 € Mesto Sereď Daniela Drábiková
31. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/152
463/2023
40,00 € Mesto Sereď Ing. Mária Volná
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
458/2023
0,00 € Anna Režná Mesto Sereď
31. Marec 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na podporu a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 2023
401/2023
2 500,00 € OZ Mám rád cyklistiku Mesto Sereď
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
360/2023
800,00 € O.Z.Pastoračné centrum sv.Jána Pavla II. Mesto Sereď
31. Marec 2023
Dodatok č. 8/ k Zmluve o podnikateľskom nájme
09/2023
0,00 € Telovýchovná Jednota Mier Obec Čičmany
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č.Z20231806-Z
153/2023
0,00 € ACTE, s. r. o. Mesto Senica
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č.Z20232088-Z
152/2023
2 875,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Mesto Senica
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme obytnej miestnosti
151/2023
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/167/2023/BVS
150/2023
0,00 € Mesto Senica Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci 156/2023/TIC o poskytovaní sprievodcovských služieb
1042/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
31. Marec 2023
Rámcová zmluva o nájme predajného zariadenia na tržnici
698/2023
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Martin Foltin
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí sprievodcovských služieb
633/2023
0,00 € Ing. Pavol Eliaš Mesto Nitra
31. Marec 2023
Darovacia zmluva - tabletový počítač
64 /2023
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Vlkovce
31. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Z6/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)) Obec Pusté Čemerné
31. Marec 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 269/2010 zo dňa 29.6.2010 o poskytovaní stravovacích služieb, v znení dodatkov č. 1-8
1002/11/10
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce