Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
631/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu č. 284
30. September 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
630/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 306
30. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
ZML_567/2022
168,00 € Biljalovič Adem BALKAN Mesto Kysucké Nové Mesto
30. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
ZML_566/2022
294,00 € RICHO, s.r.o. Mesto Kysucké Nové Mesto
30. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
ZML_565/2022
252,00 € Lipták Jozef Mesto Kysucké Nové Mesto
30. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
ZML_564/2022
30,00 € Zajacová Anna Mesto Kysucké Nové Mesto
30. September 2022
Zmluva o dielo
ZML_563/2022
59 395,90 € EKOSTAV GROUP, s.r.o. Mesto Kysucké Nové Mesto
30. September 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 2022/7564/14
2022/124
0,00 € Ivan Miko Mesto Lipany
30. September 2022
o nájme nebytových priestorov
-CRZ-
401,61 € LANTASTIK OK, s.r.o. ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
30. September 2022
Zmluva o úveroch č. TATRSKBX20223009X1
6600000241
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2022
162022
5 961,20 € Základná škola s materskou školou, Tajovského ul. ,Poprad Centrum voľného času v Poprade
30. September 2022
Neuvedené
805/2022
0,00 € OZ Banský región - Terra Montanae Neuvedené
30. September 2022
Účastníci 1 a 2 uzatvorili dňa 08.06.2021 Zmluvu o poskytnutí dotácie na prevádzkové náklady súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením žiackeho a mládežníckeho futbalu v MFK Zvolen, a.s.
804/2022
0,00 € Mesto Zvolen MFK Zvolen, a.s.
30. September 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu
803/2022
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
30. September 2022
Prenechanie bytu do užívania
802/2022
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022
152022
3 271,37 € Základná škola s materskou školou, Dostojevského ul.,Poprad Centrum voľného času v Poprade
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 576/2022 RE
27 360,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku študenti-podľa priloženého zoznamu
30. September 2022
"DODATOK č. 5 č. 240/2022/3.2 k Zmluve na vykonávanie funkcie vnútroštátneho správcu emisných kvót Slovenskej republiky č. 62/2012-8.2 zo dňa 24.10.2012"
240/2022/3.2
0,00 € ICZ Slovakia a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
30. September 2022
prenájom nebytových priestorov
34/22
0,00 € Gymnázium, Grösslingová 18,Bratislava Mareena
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2022
142022
4 958,17 € Základná škola s materskou školou, Jarná ul. Centrum voľného času v Poprade