Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
33/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Ľubomír Urblík Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
31/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Peter Pekarčík Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00903-Z
SPO-V05-00903-Z
22 800,00 € Ján Čirák Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
30/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Leoš Ondriš Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409395707
200,34 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Ostrovany
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
29/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Miroslava Matejová Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
28/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Maroš Krupáš Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00525-Z
SPO-V05-00525-Z
22 800,00 € Pavol Lukčík Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
27/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Lenka Kališková Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/26/19B/22-1
0,00 € GRANIA R.S.P., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/26/19B/16-1
0,00 € GRANIA R.S.P., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
26/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Nikola Hrabovská Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-01069-Z
SPO-V05-01069-Z
22 800,00 € Ing. Anna Maťugová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
25/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Matúš Dopiriak Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
23/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Samuel Novotný Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1025/24
1025/24
0,00 € Marek Valko Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 924/24
924/24
0,00 € Jarmila Szabóová Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1257/24
1257/24
0,00 € Adam Dobos Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 640/18/2024/Z
640/18/2024/Z
0,00 € ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok č. 621/9/2024/Z
621/9/2024/Z
0,00 € Beskyd Orava spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra