Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
25/2021
100,00 € Dr Alessandro Zavatta Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
24/2021
100,00 € Dr. Tanja Lube Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 4/07/Nn/2021
2242/2021/LSR
164,00 € Ing. Juraj Gajdoš, Pavol Sečánsky, Ing. Jarmila Prášková, Ján Sečanský Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
17.
Máj
2021
Zmluva
RD/2021/886/XIV/VMĽŠ/OOZ
11 787,00 € TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 36388173 Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
DDP_ZMLUVA_2021/02
0,00 € Zväz slovenských vedeckotechnickcýh spoločností Univerzitná knižnica v Bratislave
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
23/2021
100,00 € L. Silvestroni Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 5/07/Nn/2021
2241/2021/LSR
136,00 € Ing. Juraj Gajdoš, Pavol Sečánsky, Ing. Jarmila Prášková, Ján Sečanský, Ľubomír Sečanský Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
DDP_Zmluva_2021_01
0,00 € Centrum pre religionistiku a historické štúdia, n.o. Univerzitná knižnica v Bratislave
17.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/41/54E/486 zo dňa 23.04.2020 – Opatrenie č. 1
Dohoda o ukončení dohody č. 20/41/54E/486 zo dňa 23.04.2020 – Opatrenie č. 1
0,00 € Patrik Džurbala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
Máj
2021
Dodatok č.2 k nájomnej zmluva
30201/NZ-260/2018/Bytčica/186/Sl_dodatok č.2
103,87 € Ivan Štaffen Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo_VUS_VK 2021
Zmluva o dielo_VUS_VK 2021
918,00 € Výskumný ústav spojov, n. o. Rada pre vysielanie a retransmisiu
17.
Máj
2021
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/86/2021
0,00 € Mgr. Jozef Kormančík Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č. 1/2021
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č. 1/2021
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Mgr. Tomáš Gula
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-024/SO 671-00/2021/Bytčica/186/SI
0,88 € Marcela Koňušíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/85/2021
0,00 € Ing. Marek Leskovjanský Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/84/2021
0,00 € Ing. Peter Mihuc Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 3/EAD II.Q/OZ12/2021
3195/2021/LSR
0,00 € DREVOIMPORT s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci č. 85/1009/2021
124/2021
2 006,25 € Kern Services, s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-437/2020/Bytčica/188/SI
1,83 € Anna Perkovičová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci č. 84/1006/2021
123/2021
843,75 € Kern Services, s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR