Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Zmluva o dielo
KHaP_20240301_Plauchová
50,00 € Mgr. Jana Plauchová Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
5. Marec 2024
Zmluva o dodaní potravinového tovaru
202400005/2024
0,00 € RASLEN, spol. s r.o. Materská škola Sabinovská
5. Marec 2024
Zmluva o dodaní potravinového tovaru
202400004/2024
0,00 € František Hadzima Materská škola Sabinovská
5. Marec 2024
Zmluva o dodaní potravinového tovaru
202400003/2024
0,00 € WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola Sabinovská
5. Marec 2024
Zmluva o dodaní potravinového tovaru
202400002/2024
0,00 € HORESKO s.r.o. Materská škola Sabinovská
5. Marec 2024
Dodatok č. 18 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 8007NVSC000218
23/2024 ku 44/2018
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07761-Z
SPO-V03-07761-Z
19 000,00 € Alžbeta Cigáňová Slovenská agentúra životného prostredia
5. Marec 2024
Potraviny pre ŠJ MŠ Jenisejská 24, Košice v kategórii č.4 Mäso a Mäsové výrobky
2024000844
5 149,10 € DALTON, spol. s r.o. Mesto Košice
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
15/2024
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
5. Marec 2024
Zmluva o dielo
KHaP_20240301_Bóna
50,00 € Mgr. Dárius Bóna Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
5. Marec 2024
Dodatok č. 011 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300142066
6300142066
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Záhradnícke a rekreačné služby
5. Marec 2024
Licenčná zmluva č. 12/2024
LZ 2024/12
0,00 € PhDr. Edita Vološčuková, PhD. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 17072912
Nájomná zmluva č. 17072912
0,00 € Mgr. Martin Gábor Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
5. Marec 2024
ZMLUVA O DOČASNOM PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
14/NZK/2024/02
40,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Anna Bitter - Juhász
5. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
104/01/2016-04/02/2024-OS
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
5. Marec 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja_2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja_2024
391 023,38 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
5. Marec 2024
Licenčná zmluva č. 11/2024
LZ 2024/11
0,00 € Mgr. art. Monika Germušková Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Marec 2024
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0011/24
9001/0011/24
0,00 € prof. Volodymyr Bulgakov, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00172-Z
SPO-V03-00172-Z
19 000,00 € Ing. Tibor Oslanec Slovenská agentúra životného prostredia
5. Marec 2024
Dodatok č. 011 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300142061
6300142061
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Záhradnícke a rekreačné služby