Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o zabezpečovaní prevádzky platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
117/2023
42 898,07 € Mediatex s.r.o. Mesto Stará Ľubovňa
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0354/2023
1 500,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Športový klub RSC Gym, o.z.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0347/2023
2 625,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Dart Club Nové Zámky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0356/2023
62 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Futbalový klub mesta Nové Zámky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0355/2023
1 125,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky CAPOEIRA Nové Zámky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0351/2023
3 375,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Tenis Team Nové Zámky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0350/2023
2 250,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Talent Factory
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0349/2023
6 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky SPORT CLUB SLOVAKIA
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0339/2023
375,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky KARATE KLUB NOVÉ ZÁMKY
31. Marec 2023
NHM 17567/23
NHM/0444/2023
17,00 € Farkasová Zuzana Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
31. Marec 2023
26/2023, Názov: Zmluva o dielo č. 03/2023 - Mgr. Martin Baláž, Odbojárov 22, 953 01 Machulince
26/2023
940,00 € Mgr. Martin Baláž Obec Machulince
31. Marec 2023
Byt č. 19, Ul. Tajovského 561/34, Žiar nad Hronom
334/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Helena Riesová
31. Marec 2023
Dotácia na prevádzku Športovej haly
333/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Dotácia na prevádzku Futbalového štadióna
332/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
Dotácia na prevádzku Zimného štadióna
331/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
31. Marec 2023
poskytovanie a využívanie informácií
329/2023
0,00 € Monitora s.r.o. Mesto Žiar nad Hronom
31. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/451
464/2023
20,00 € Mesto Sereď Daniela Drábiková
31. Marec 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/152
463/2023
40,00 € Mesto Sereď Ing. Mária Volná
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
458/2023
0,00 € Anna Režná Mesto Sereď
31. Marec 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na podporu a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 2023
401/2023
2 500,00 € OZ Mám rád cyklistiku Mesto Sereď