Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o dielo
ZODI_212/2022
52 494,88 € Marpol s.r.o., Prešov Mesto Svidník
30. September 2022
nákup potravín
Zmluva č. 12/2022/SŠŠJH
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZoNNP č. 1/2022
0,00 € Obec Malinovo Súkromná základná umelecká škola Artimo, n.o.
30. September 2022
Dohoda o spolupráci pri implementácii akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
INE_074/2022
166 661,70 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_168/2022
160,00 € Polláková Marta Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva č. 172/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov
INE_075/2022
400,00 € Občianske združenie seniorov MONTANA Mesto Spišská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva o zriadení záložného práva k veciam
6600000242
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. September 2022
Príkazná zmluva číslo 01/2022
SLU_006/2022
0,00 € Čuha Jaroslav Obec Poproč
30. September 2022
Zmluva o nájma bytu č. 4/ŠFRB/2022
3138
0,00 € Maškuliková Kristína Mesto Snina, Mestský úrad Snina
30. September 2022
Dodatok č. 2 zmluvy o nájme bytu č. 14/2021/SMaS
3137
0,00 € Avuk Štefan Mesto Snina, Mestský úrad Snina
30. September 2022
Dodatok č. 2 nájomnej zmluvy č.28/2021/SM
3136
0,00 € Grundzová Adriána Mesto Snina, Mestský úrad Snina
30. September 2022
Kúpna zmluva č.27/2021/SMaS
3135
100,00 € Petriščák Mikuláš, PhDr. Mesto Snina, Mestský úrad Snina
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP-2022/D125/06/BT
NAJ_154/2022
960,00 € Halmo František Mesto Nováky, MsÚ
30. September 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
633/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 552
30. September 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
632/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 304
30. September 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
631/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu č. 284
30. September 2022
stojisko na nádoby s komunálnym odpadom
630/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Bytové spoločenstvo domu 306
30. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
ZML_567/2022
168,00 € Biljalovič Adem BALKAN Mesto Kysucké Nové Mesto
30. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
ZML_566/2022
294,00 € RICHO, s.r.o. Mesto Kysucké Nové Mesto
30. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
ZML_565/2022
252,00 € Lipták Jozef Mesto Kysucké Nové Mesto