Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062537
250,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062544
300,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 140/2020 v rámci OPTP
ZML/1/2021
188 050,70 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Protimonopolný úrad SR
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062553
60,00 € Chlebana Boris Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. Z-42/2021/E-SMŠ.
Z-42/2021/E-SMŠ
2 276,74 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Samuel Lazar
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_77/2021/SIEA1056
0,00 € PP Management s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_76/2021/SIEA1056
0,00 € Hookah Space s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2887 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/2887
0,00 € Tibor Randa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/1641/2021
0,00 € Radoslav Csernyák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
14.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/1729/2021
0,00 € Balogh Tibor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/3419 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/25/54E/3419
0,00 € MoonChild s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_75/2021/SIEA1056
0,00 € POMA SK s. r. o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Dohoda o splátkach
CPNR-OU-2021/007952-008
155,34 € Nikoleta Lipianska Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2857 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/2857
0,00 € Ladislav Zicho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_74/2021/SIEA1056
0,00 € Marketing Lite s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2821 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/2821
0,00 € Štefan Meško-ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14.
Máj
2021
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služ
21/46/054/5
12 446,40 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 30/2021
30/2021
1 500,00 € Záchranná služba Košice Záchranná služba - Event Medical Solutions, s.r.o.
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2581 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/2581
0,00 € František Kapaník- FK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14.
Máj
2021
Licenčná zmluva
ZH2092269
30,00 € Török Bianka Rozhlas a televízia Slovenska