Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Mandátna zmluva - komplexný servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa zemného plynu
624/2023
2 100,00 € ANSVO s. r. o. Mesto Dolný Kubín
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DHG5 -91-108
3272/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žabokreky nad Nitrou
26. September 2023
Mandátna zmluva - komplexný servis v rámci vyhľadávania a odporučenia najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie
623/2023
2 100,00 € Jana Slovák Mesto Dolný Kubín
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAD2-91-108
3271/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Vozokany
26. September 2023
Nájom hrobového miesta č. 1/-/236
1064/2023
40,00 € Mesto Sereď Mária Šafáriková
26. September 2023
Zmluva o prenájme telocvične - futbal
-CRZ-
11,00 € Martin Chalás Martin Chalás
26. September 2023
Zmluva o spolupráci – aktualizácia dokumentácie civilnej obrany
-CRZ-
150,00 € Ing. Pavel Kvetan Základná škola, Fatranská 14, Nitra
26. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/42/054/1846
205,32 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hažín
26. September 2023
Mandátna zmluva - priebežná prax žiakov SOŠPg (4. roč.) v ŠKD
MZ 161/2023 - MZ 178/2023
0,00 € Základné školy Stredná odborná škola pedagogická
26. September 2023
Mandátna zmluva - priebežná prax žiakov SOŠPg (3. roč.) v MŠ
MZ 141/2023 - MZ 160/2023
0,00 € Materské školy Stredná odborná škola pedagogická
26. September 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
354/2023
57,96 € Mesto Senica Poľnohospodárske družstvo Dojč
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZHM 034/2023/C
13,30 € Helena Ligačová, Nitra Obec Cabaj-Čápor
26. September 2023
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa s príslušenstvom
Zmluva č. 14/2023/OASn
150,80 € Vepy Simon Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
103
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Obec Želovce, Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
26. September 2023
Dar-drevená základňa pre hasičský šport
Z2023/029
120,00 € Obec Krásna Ves MMLES s.r.o.
26. September 2023
Dar do tomboly na hodovú zábavu v roku 2023
Z2023/030
200,00 € Obec Krásna Ves MMLES s.r.o.
26. September 2023
Finančný dar pre seniorov Krásna Ves
Z2023/031
100,00 € Obec Krásna Ves MMLES s.r.o.
26. September 2023
Dar-drevené dosky na renováciu kolotoča v MŠ K.Ves
Z2023/028
45,00 € Obec Krásna Ves MMLES s.r.o.
26. September 2023
Aplikácia § 10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Z2023/027
0,00 € Obec Krásna Ves Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Partizánske
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
259/2023
0,00 € Stredná športová škola Obec Nededza