Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115150
1 600,00 € Homolka Milan Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie
ZM2033186
3 300,00 € RAMA GROUP s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie
ZM2033158
2 500,00 € BART PRODUCTION s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní podujatia
ZM2033016
4 100,00 € Asociácia súčasného divadla Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115203
1 050,00 € Čambor Peter Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Dodatok č. 14 k zmluve o dodávke elektriny
1099/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Trnava
26. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
772/2023
36,48 € Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava Mesto Trnava
26. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
771/2023
28,80 € Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava Mesto Trnava
26. September 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
770/2023
6,53 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Mesto Trnava
26. September 2023
dodávka softvérových produktov
1032/23
158,00 € INISOFT s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
26. September 2023
nájom bytu č.216 byt č.1
1130/23
116,52 € Obec Borský Svätý Jur Mgr. Ľubica Nemčeková
26. September 2023
Zmluva č. zmluvy 2925/2023 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2686/2023
8 255,79 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. September 2023
Zmluva č. zmluvy 2923/2023 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2685/2023
5 077,64 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. September 2023
Zmluva č. 2602/2023/OSV-SKI o poskytnutí ubytovania
2602/2023
107,90 € Mesto Banská Bystrica Gréta Rusňáková
26. September 2023
Zmluva č. 2541/2023/OSV-SKI o poskytnutí ubytovania
2541/2023
35,48 € Mesto Banská Bystrica Gréta Rusňáková
26. September 2023
Zmluva č. 2540/2023/OSV-SKI o poskytnutí ubytovania
2540/2023
107,90 € Mesto Banská Bystrica Marcela Cicková
26. September 2023
Zmluva č. 2539/2023/OSV-SKI o poskytnutí ubytovania
2539/2023
115,64 € Mesto Banská Bystrica Jana Abrahámová
26. September 2023
Zmluva č. 2538/2023/OSV-SKI o poskytnutí ubytovania
2538/2023
98,50 € Mesto Banská Bystrica Jozef Štajer
26. September 2023
Zmluva č. 2537/2023/OSV-SKI o poskytnutí ubytovania
2537/2023
90,76 € Mesto Banská Bystrica Mária Poliaková
26. September 2023
Zmluva č. 2536/2023/OSV-SKI o poskytnutí ubytovania
2536/2023
108,46 € Mesto Banská Bystrica Ľubomír Záslav