Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
35/2023
35,56 € Martina Mikerová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
34/2023
35,56 € Rastislav Miker Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
33/2023
35,56 € Milan Miker Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
40/2023
35,56 € Zdena Kimová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
41/2023
35,56 € Renáta Balogová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
42/2023
35,56 € Iveta Adamová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023015
40,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Alžbeta Kseňaková
31. Marec 2023
Darovacia zmluva
56/2023
600,00 € Mgr. Jozef Maľak Obec Vlkovce
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
3315
58 377,96 € VINMONT Mesto Snina, Mestský úrad Snina
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
3314
37 614,12 € VINMONT Mesto Snina, Mestský úrad Snina
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 16/2023/SMaS
3313
105 000,00 € Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina Mesto Snina, Mestský úrad Snina
31. Marec 2023
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2022/2023
-CRZ-
200,00 € 1st CLASS AGENCY, s. r. o. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
31. Marec 2023
Zmluva č. 940/2023/OSV - SDS o poskytovaní FP na prevádzku ...
940/2023
2 063,65 € Senior centrum BB, n o. Mesto Banská Bystrica
31. Marec 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo
374/2023
83 698,33 € SOAR sk, a.s. Mesto Trenčín
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného zmluvou o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 12.3.2013
2023014
15 000,00 € MILK-AGRO, spol. s r.o. Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
31. Marec 2023
Zmluva o dielo č.2/2023
8/2023
14 825,70 € STROJSTAV spol. .r.o. Obec Seč
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2022-TCA-13-CZ01-05
1 070,65 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
333/2023
2 000,00 € Komárno a okolie n.f. Mesto Komárno
31. Marec 2023
Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
332/2023
0,00 € Mesto Komárno ENERIUS s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o priznaní finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno
331/2023
500,00 € Špeciálna základná škola s VJM Mesto Komárno