Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 718/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
16967/2021-M_ORF
10 125,00 € Zariadenie sociálnych služieb Ďurďošík, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
107/21
0,00 € MUDr. Marta Jánošíková - všeobecný lekár pre deti a dorast Fakultná nemocnica Trenčín
16.
Jún
2021
Day-Ahead Shipping, Settlement and Clearing Agreement
2021-0088-1195720
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Towarowa Giełda Energii S.A.; Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Towarowa Giełda Energii S.A.; Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
106/21
0,00 € Ambulancia MUDr. Helena Jurnečková, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
16.
Jún
2021
Darovacia zmluva
21/2021
500,00 € BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
105/21
0,00 € MUDr. Viera Stloukalová - praktický lekár pre deti a dorast Fakultná nemocnica Trenčín
16.
Jún
2021
Settlement Link Agreement
2021-0086-1195720
0,00 € ČEPS, a.s.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. ČEPS, a.s.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
16.
Jún
2021
Zmluva o organizovaní a technickom zabezpečení e-športového festivalu HernaZona.sk UNIZA Masters = FEIT/2021
Zmluva o organizovaní a technickom zabezpečení e-športového festivalu HernaZona.sk UNIZA Masters
5 334,00 € KOA GROUP, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode ZM/2020/0339 - Oprava a údržba retenčných nádrží
DZM/2020/0339/0001
0,00 € EBA, s.r.o Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 707/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
17086/2021-M_ORF
8 100,00 € biely orgován, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok 2020/2021 číslo zmluvy 53/2020/2021
UPJŠ - 244/2021
1 407,00 € Matúš Zembjak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Jún
2021
Day-ahead Shipping Agreement SEPS-ECC
2021-0085-1195720
0,00 € European Commodity Clearing AG; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s European Commodity Clearing AG; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s
16.
Jún
2021
Nájomná zmluva č. 812277003-4-2020-NZP
NZ č. 812277003-4-2020-NZP
3 382,09 € Železnice Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Jún
2021
Dodatok č. 3 k Dohode číslo 20/40/54E/1959 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4(A)
20/40/54E/1959
0,00 € Demčák Slavomír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 556/2/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
17484/2021-M_ORF
17 820,00 € Domov jesene života Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.
Jún
2021
Zmluva o nájme pozemku č. 1-2021-25-05
5423/2021/LSR
0,00 € BURAK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
16.
Jún
2021
Day-ahead Shipping Agreement SEPS-MAVIR
2021-0084-1195720
0,00 € SEPS; MAVIR SEPS; MAVIR
16.
Jún
2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
042/2021-6/02-EaVP
180,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Občianské združenie Hájenka
16.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov - školenie 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-02
ZML 185/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Jaromír Bíroš
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2020/2021, č. zmluvy 09/2020/2021
UPJŠ - 280/2021
1 230,00 € doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach