Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Šamudovce
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii
02/2024
1 500,00 € Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí OZ Malokarpatský región
14. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000218541
47 300,00 € Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Jún 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva -pozemok
0,00 € Ľubomír Vrbinár Obec Olešná
14. Jún 2024
Darovacia zmluva pozemok
Darovacia zmluva
0,00 € Pavol Černek Obec Olešná
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/020006
PHR_067/2024
40,00 € Záhorec Štefan Mesto Hurbanovo
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML. 2024/020005
PHR_066/2024
40,00 € Kádek Ján Mesto Hurbanovo
14. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML2024/0200004
PHR_065/2024
40,00 € Kádek Ján Mesto Hurbanovo
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. NP-2021/PA/07/BT zo dňa 30.06.2021
NAJ_372/2024
1 265,40 € MUDr. Rudolf Lukáč - stomatológ Mesto Nováky, MsÚ
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/566
EXT_371/2024
140 000,00 € Ministerstvo financií SR Mesto Nováky, MsÚ
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 192/2023 zo dňa 21.11.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 192/2023 zo dňa 21.11.2023
0,00 € Slovenské národné múzeum Trenčianske múzeum v Trenčíne
14. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 2/2024
Darovacia zmluva č. 2/2024
1 140,00 € Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Jána Cikkera Základná umelecká škola Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
14. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA122-SCH-000239823
27 714,00 € Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
14. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme časti pozemku a priestorov - Mestský amfiteáter
92/2024
5,46 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Live koncert s. r. o.
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZoD 86/2024
50,00 € Marián Liščák Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZoD 85/2024
100,00 € Marián Liščák Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
14. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/13/19B/12-1
0,00 € KreaTivO, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/13/060/96-1
0,00 € Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
14. Jún 2024
Zmluva o dodávke softwerových produktov a poskytovaní servisných služieb
00308781/000/2024
158,50 € INISOFTs.r.o. Obec Belá
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva č. 5-13-06-2024
400,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec, Nám. S.H. Vajanského 1 Martin Obec Háj