Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
21/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Gerlachov
7. Jún 2023
Dodatok č. 1
202318
0,00 € ÚPSVaR Obec Nižný Slavkov
7. Jún 2023
Dodatok č. 1
202317
0,00 € ÚPSVaR Obec Nižný Slavkov
7. Jún 2023
Vystúpenie hud. skupiny SIRENS na podujatí ZVOLENSKÉ KORZO , dňa 11. 6. 2023 o 20.00 hod.
530/2023
0,00 € fyzická osoba Mesto Zvolen
7. Jún 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2089/07 zo dňa 31.08.2007 o prenájme hrobového miesta
461/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
7. Jún 2023
Predaj pozemku C KN parc.č. 2979/42 ostatná plocha o výmere 369 m2,k.ú. Zvolen
132/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
7. Jún 2023
Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia
0965/VSD/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Hrabkov
7. Jún 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 254/2020/Práv.
418/2023
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o.
7. Jún 2023
Zmluva o podnájme obytných miestností
ZML 00412/2023 RE
132,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Khroul Victor
7. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/53
0,00 € Daniela Sališová Galéria mesta Bratislavy
7. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/52
0,00 € Andrea Medzihorská Galéria mesta Bratislavy
7. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Andrea Vrtelová
0,00 € Andrea Vrtelová Galéria mesta Bratislavy
7. Jún 2023
Kúpna zmluva
03/2023/05
11 500,00 € Tomáš Džadoň Galéria mesta Bratislavy
7. Jún 2023
Kúpna zmluva
03/2023/03
16 750,00 € Jana Kapelová Galéria mesta Bratislavy
7. Jún 2023
Kúpna zmluva
03/2023/01
6 400,00 € Christine Leweke Galéria mesta Bratislavy
7. Jún 2023
Dodatok č.14 k zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy
20230014/2023
0,00 € Mesto Nitra Základná škola s materskou školou
7. Jún 2023
Implementácia softvéru a jeho podpora
22/2023
250,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Unín
7. Jún 2023
Umelecká produkcia kapely Just a Melody na vernisáži výstavy Trojka Záhoria,4.8.2023 v Galérii u františkánov Skalica
350/2023
150,00 € PhDr. Roman Zahradník Mesto Skalica
7. Jún 2023
Riešenie migračných výziev v rámci mesta Skalica v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
349/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Skalica
7. Jún 2023
Zmluva o peňažnej pôžičke BFF CE s.r.o. č. P/2023/06/01
MS-2022/166-OCÚ
60 000,00 € BFF Central Europe, s. r. o. Obec Malý Slivník