Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku - oprava
213.
15,00 € Obec Polomka Emília Kubíková
16. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
970
25,00 € Obec Polomka Eva Dvorecká
16. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
996
15,00 € Obec Polomka Emília Omastová
16. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
213
15,00 € Emília Kubíková Obec Polomka
16. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1299/2023
255/2024
0,00 € PROJEKTSTAV - NZ, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
232/2024
107 086,76 € Agáta Tóthová Nitriansky samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb
149/2024
10 000,00 € Lyreco CE, SE Mesto Hlohovec
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce číslo: 1/2024
15/2024
1 942,00 € FC Suchohrad Obec Suchohrad
16. Apríl 2024
dodatok č. 2
3630
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Snina, Mestský úrad Snina
16. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00071-Z
SPO-V04-00071-Z
19 000,00 € Mgr. Gabriel Kačo Slovenská agentúra životného prostredia
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OcUGbc-298/2024
40,00 € Obec Gbelce, Stampayho 1, 943 42 Gbelce Alexander Vígh, Kolónia 34, 929 01 Kútniky
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-80/35/2024
5,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Helena Takácsová, Gbelce
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-79/35/2024
10,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Helena Muszelová, Gbelce
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-78/35/2024
5,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Katarína Ruženská, Gbelce
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-77/35/2024
10,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Katarína Ruženská, Gbelce
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-76/35/2024
15,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Imrich Stifner, Štúrovo
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-75/35/2024
15,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Imrich Stifner, Štúrovo
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-74/35/2024
5,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Štefan Tomkuliak, Bratislava
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcUGbc-73/35/2024
10,00 € Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce Štefan Tomkuliak, Bratislava
16. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/35/060/32
18 836,20 € MIPET Slovakia, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné