Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Jún
2022
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
-CRZ-
0,00 € AQ PLUS s. r. o. ZŠ s MŠ Komenského 279/32 Dolný Kubín
24.
Jún
2022
Príkazná zmluva
205/2022/82/PaM
40,00 € Jozef Zajac Spišské kultúrne centrum a knižnica
24.
Jún
2022
Zmluva o dieo
167ZML2022
1 481 481,36 € Reinters.r.o. Obec Gemerský Jablonec
24.
Jún
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie
TSM/105/2021/2022
905,00 € prof. Ing. Martin Straka, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo - vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov
-CRZ-
720,00 € Edusteps ZŠ s MŠ, Kotešová 378
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo - vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov
-CRZ-
720,00 € Edusteps ZŠ s MŠ, Kotešová 378
24.
Jún
2022
Zmluva č. 18/2022
Zmluva č. 18/2022
60,00 € Lenka Hulinová Stredoslovenské múzeum
24.
Jún
2022
ZMLUVA č. 891/2022/OPR o poskytnutí dotácie
891/2022/OPR
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj NO - TAK bike team Stropkov
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo
-CRZ-
8 040,00 € Alexander Orčík ZŠ s MŠ, Komenskjého 279/32, Dolný Kubín
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo
-CRZ-
8 040,00 € Alexander Orčík ZŠ s MŠ, Komenskjého 279/32, Dolný Kubín
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo
-CRZ-
8 040,00 € Alexander Orčík ZŠ s MŠ, Komenskjého 279/32, Dolný Kubín
24.
Jún
2022
Príkazná zmluva
192022
50,00 € Miroslava Melicherčíková Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo - vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov
-CRZ-
720,00 € Edusteps ZŠ s MŠ, Kotešová 378
24.
Jún
2022
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
-CRZ-
0,00 € AQ PLUS s. r. o. ZŠ s MŠ Komenského 279/32 Dolný Kubín
24.
Jún
2022
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
-CRZ-
0,00 € AQ PLUS s. r. o. ZŠ s MŠ Komenského 279/32 Dolný Kubín
24.
Jún
2022
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55190257
90,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Dmytro Prokopovych
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo
26062022_11
25,00 € Andrej Michal Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
24.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.1120415
-CRZ-
0,00 € Energie, a.s. Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
24.
Jún
2022
Príkazná zmluva
204/2022/81/PaM
15,00 € Mgr. Dominika Lukáčová Sakmárová Spišské kultúrne centrum a knižnica
24.
Jún
2022
Zmluva č. 17/2022
Zmluva č. 17/2022
70,00 € Folklórne združenie Pohronec zo Sliača Stredoslovenské múzeum