Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Jún
2022
Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2022/2023
10/2022
0,00 € Zdravo a Chutne.com, s. r. o. Obec Dolná Breznica
28.
Jún
2022
Zmluva o zabezpečení ubytovania, stravovania a konferenčných miestností pre workshop CASLIN 2022, č. 0401/0043/22
0401/0043/22
33 150,00 € DATAHOUSE a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28.
Jún
2022
ZMLUVA č. 808/2022/OPR o poskytnutí dotácie
808/2022/OPR
2 400,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Gaboltov
28.
Jún
2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/DS/0099 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/DS/0099
1 000,00 € Florbalový klub Rumba Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj
28.
Jún
2022
ZMLUVA O NÁJME MESTSKÉHO BYTU
221/02/2022/263/505
285,00 € Bytový podnik Svit, s.r.o. Ján Fereje, Iveta Petríková
28.
Jún
2022
Darovacia zmluva
*
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Stredná odborná škola technická
28.
Jún
2022
Dodatok č.1 k ZoD 44/2022 Chodník pozdĺž Perneckej ulice
647/2022
190 895,84 € PRO EXTERIER s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
28.
Jún
2022
Darovacia zmluva
*
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Školský internát
28.
Jún
2022
MANDÁTNA ZMLUVA č. 5/2022 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
VTSÚ-12-95/2022
3 600,00 € E&L Consulting s.r.o. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
28.
Jún
2022
ZMLUVA č.372/2022/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
372/2022/OCR
1 501,00 € Nitriansky samosprávny kraj VINÁRSKY SPOLOK KADAR
28.
Jún
2022
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu č. 100/ON-2022 v k. ú. Merník
CPPO_ZM_100-ON-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) SR – Slovenský pozemkový fond
28.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.
28.
Jún
2022
Darovacia zmluva
*
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Stredná odborná škola drevárska
28.
Jún
2022
Projekt na rok 2022 „Na vyhliadke“
603/2022
1 998,00 € Michaela Rudyjová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
28.
Jún
2022
ZMLUVA O NÁJME MESTSKÉHO BYTU
220/02/2022/263/504
290,00 € Bytový podnik Svit, s.r.o. Štefan Šebest, Zuzana Šebestová
28.
Jún
2022
Zmluva o podnájme
042022
0,00 € ALTAREA MEDICA Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o.
28.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov.
2022018
85,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Pavol Mičica
28.
Jún
2022
Uznanie dlhu o dohoda o splátkach
PE1/OE/POH/2022/668-004
1 425,30 € Žibruňová Alexandra, FO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
28.
Jún
2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
95675/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Gerlachov
28.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č. 9/2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č. 9/2022
350,00 € Zdenka Švábeková Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre