Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/35/54E/1253 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2, podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/1253
0,00 € Štefan Horváth st. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/40/54E/1135
0,00 € Yuriy Pechko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4756/2021-450
4 000,00 € Juraj Matyinkó Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 282/2021
70,00 € Bc. Adrián Orlík Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
17.
Máj
2021
Dohoda číslo: 21/35/54E/1257 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2, podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/1257
0,00 € Martin Kurajda - Servis Techniky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4849/2021-450
4 000,00 € Juraj Jurika Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/54E/1336
0,00 € Lucia Stankovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
17.
Máj
2021
dohoda 21/26/54E/281
21/26/54E/281
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica BIANstudio s.r.o.
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4833/2021-450
6 000,00 € Erik Balogh Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
dohoda 21/26/54E/713
21/26/54E/713
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica MELZAK s.r.o.
17.
Máj
2021
D O H O D A o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
21/45/054/139
3 911,82 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Vojčice
17.
Máj
2021
DOHODA číslo: 21/08/54E/1204 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
DOHODA číslo: 21/08/54E/1204/TT
0,00 € LK-personálny servis, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
17.
Máj
2021
Rámcová dohoda dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov
ÚVTOSaÚVV -ost-2-15/36-2021
202 208,26 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-63/2021 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-40/2021
VTSÚ-12-63/2021
2 857,01 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie STV GROUP a.s.
17.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2
21/27/54E/1090
0,00 € Ing. Mária Beňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku Opatrenie č.4(A)
21/27/54E/1091
0,00 € Mgr. Lenka Slančíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Máj
2021
Zmluva č. 9/2021-TA o styku s vlečkou
9/2021-TA
643,94 € Železnice Slovenskej republiky LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
16.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci
72/1/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16.
Máj
2021
ZMLUVA O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ŠTÁTNEJ POMOCI
31103844
0,00 € VAS s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16.
Máj
2021
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
282
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.