Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o odpadoch
ZML-2023015
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Hurbanova Ves
2. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
NZB_038/2023
73,92 € Kubovičová Denisa Mesto Galanta
2. Jún 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
23/2023
1 085,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Demjata
2. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. K-43/22-2023
9149/2023
205,00 € Mesto Želiezovce Billerová Zuzana
2. Jún 2023
Zmluva o nájme byru č. K-44/8-2023
9154/2023
175,00 € Mesto Želiezovce Kokoška Peter
2. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
68142-1
98,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Richard Šága
2. Jún 2023
Zmluva číslo C/263/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Lovce
C/263/2023
8,00 € Obec Veľké Lovce Mária Ďurinová
2. Jún 2023
Zmluva číslo C/194/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Lovce
C/194/2023
22,00 € Obec Veľké Lovce Jana Melišková
2. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
672/2023
300,00 € AIKIDO DOJO LEVICE Neuvedené
2. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
670/2023
300,00 € Občianske združenie Kresťanský športový klub JUVENTUS Levice Neuvedené
2. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
669/2023
300,00 € Jednota dôchodcov Slovenska č.2, Levice Neuvedené
2. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
668/2023
300,00 € Mesto Levice Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Levice
2. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. 3/020/2/2023
667/2023
43,56 € Mesto Levice Atila Tóth
2. Jún 2023
Zmluva číslo C/183/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Lovce
C/184/2023
20,00 € Obec Veľké Lovce Mária Ďurinová
2. Jún 2023
Prevod správy majetku
021/23/04
1 620,00 € MŠ Košická Mesto Senec
2. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta-K2-B1/2023
NAJ_117/2023
700,00 € Jakubisová Marta Mesto Nováky, MsÚ
2. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta-K-C1/2023
NAJ_116/2023
500,00 € Šrámek Ján Mesto Nováky, MsÚ
2. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu č. 7
NZ_015/2023
139,05 € Gažúrová Simona Obec Lehota pod Vtáčnikom
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
INE_066/2023
8 990,00 € IRB, s. r. o. Obec Lehota pod Vtáčnikom
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_014/2023
376,89 € Eva Hagarová - RADES Obec Lehota pod Vtáčnikom