Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o účinkovaní
KUL_028/2022
350,00 € Severíni Peter Mesto Hriňová
30. September 2022
Zmluva č. 19168/51 na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
ÚVTOS-00933/LRS ZVJS-KR-2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
30. September 2022
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
6600000245
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. September 2022
Zmluva o nájme letiskových priestorov
NZ/TAT/OPÚ/58/2022
300,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov
30. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov
Zmluva č. 70/2022/TOSTt
315,00 € Mestské kultúrne stredisko Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu fin. vzdelávania FinQ
Zmluva č. 21/2022/OASe
0,00 € Dana , Ing. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. September 2022
Dodatok č.2 Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva č. 20/2022/OASe
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
30. September 2022
Nájom nebytových priestorov na prízemí - miestnosť s príslušenstvom
Zmluva č. 16/2022/OASn
1 477,00 € Valenčíková Eva Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10
30. September 2022
Zmluva č. 27/2022 o nájme pozemku
202200811/2022
754,00 € API, s.r.o. Mesto Prešov
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
05092022
0,00 € MILKSAN s.r.o. Snina MŠ Budovateľská
30. September 2022
Magna Teplo Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 2/2020/SOŠPRaSSe)
0,00 € MAGNA TEPLO a. s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
30. September 2022
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
6600000244
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. September 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 54/2019/GymPn)
49 425,36 € Magna Teplo Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1
30. September 2022
dodávka tepla
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 4/2022/GymvjmDs)
1 911,12 € MAGNA TEPLO a.s. Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č.01/2022 - PVO
202200007/2022
0,00 € TENDERTEAM, s.r.o. Základná umelecká škola M.Moyzesa
30. September 2022
Zmluva o nájme
202200091/2022
0,00 € Základná škola Šmeralova Bytové družstvo Prešov
30. September 2022
Zmluva o nájme
202200090/2022
0,00 € Základná škola Šmeralova Bytové družstvo Prešov
30. September 2022
Zmluva o nájme ŠJ
202200089/2022
0,00 € Základná škola Šmeralova Bytové družstvo Prešov
30. September 2022
Nájomná zmluva 10022022
202200088/2022
0,00 € Základná škola Šmeralova Súkromná základná umelecká škola
30. September 2022
Pokyn na uskutočnenie Zmeny č. 12 – 1 – Rozšírenie zariadenia staveniska
534/2022
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.