Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 196/2024
-CRZ-
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 165/2024
ZoNB 165/2024
359,67 € Martina Fabianová PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
Uznanie záväzku číslo 39/2024
UZ 39/2024
849,78 € Róbert Balog PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 198/2024
ZoNB 198/2024
297,62 € Tatiana Kvočáková, Peter Kvočák PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu číslo 201/2024
ZoNB 201/2024
135,68 € Peter Jankovič PREŠOV REAL, s.r.o.
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 232012 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
2024/74
0,00 € Environmentálny fond Mesto Lipany
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
Z-011/2024
150,00 € Flexim, s.r.o. Obec Lučatín
21. Jún 2024
Licenčná zmluva zo dňa 27.05.2024
OCU-2024/104
180,00 € eSYST s.r.o. Kľak
21. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
1 2024
650,00 € Vojtech Kovács Obec Lúčka
21. Jún 2024
Zmluva č. JS/2024/M/01856/VP
11/2024
108,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Obec Kynceľová
21. Jún 2024
Zmluva o reklame
10/2024
100,00 € Obec Kynceľová Remmers s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí daru
9/2024
500,00 € Obec Kynceľová Master Consulting, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o reklame
8/2024
500,00 € Obec Kynceľová ENVIGEO, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku
3385.
0,00 € Mgr. Roman Greguš Oslany
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
3380.
0,00 € Peter Sliepka a manž. Martina Oslany
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
3381.
0,00 € Mgr. Renáta Fabryová Oslany
21. Jún 2024
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov
3382.
0,00 € PORS, s.r.o. Oslany
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3384.
0,00 € Jana Pavelka Oslany
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
3379.
0,00 € Stanislava Šiatinská Oslany
21. Jún 2024
Dodatok č.1/2024
3378.
0,00 € Žaneta Vozárová Oslany