Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Nájomna zmluva
361-200-2023
116,18 € Jana Konturova Slovenský hydrometeorologický ústav
22. November 2023
Dohoda o integračnom zámere
383-600-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská inšpekcia životného prostredia
20. November 2023
Poistná zmluva k Rámcovej dohode o poskytnutí poistných služieb č. 88-700-2021
88-700-2021-CPJ8
99,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský hydrometeorologický ústav
20. November 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
257-200-2015 dod. č. 2
250,50 € Mária Danková Slovenský hydrometeorologický ústav
20. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
378-300-2023
30,00 € Obec Nižná Slovenský hydrometeorologický ústav
20. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
379-300-2023
30,00 € Doprava a služby K&T, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
20. November 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
347-300-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
367-300-2023
36,00 € SLOVNAFT, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
15. November 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu
376-700-2023
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
14. November 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
202-700-2016 dod. č. 14
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Igor Roman
13. November 2023
Dohoda o umiestnení zariadení civilnej ochrany
355-200-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenské elektrárne, a.s.
10. November 2023
Zmluva o poskytnutí služby
246-100-2023
6 912,00 € DATA PROTECTION s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. November 2023
Nájomná zmluva
353-300-2023
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav
9. November 2023
Nájomná zmluva
372-300-2023
30,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. November 2023
Nájomná zmluva
354-300-2023
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav
9. November 2023
Zmluva o spolupráci
369-800-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mestská časť Bratislava - Petržálka
9. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
373-300-2023
0,00 € Mgr. Ing. Adam Pichler Slovenský hydrometeorologický ústav
9. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
374-300-2023
0,00 € MUDr. Silvia Pichlerová Slovenský hydrometeorologický ústav
8. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
208-700-2023 dod. č. 1
7 636,31 € ELENIT, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
6. November 2023
Letter of agreement
341-500-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Hungarian Meteorological Service