Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
471-700-2023
0,00 € Jaroslav Jaššo Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
481-700-2023
0,00 € Soňa Liová Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
489-700-2023
0,00 € Peter Volek Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
506-700-2023
0,00 € Ingrid Makkerová Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
4-100-2010 dod. č. 2
233,20 € VPS Vysoké Tatry, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Január 2024
Rámcová dohoda
403-700-2023
30 933,48 € Lamitec, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Január 2024
Zmluva o refakturácií nákladov na elektrickú energiu
4-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Swietelský - Slovakia, spol. s r.o.
9. Január 2024
Mandátna zmluva
508-100-2023
3 000,00 € ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. Január 2024
Licenčná zmluva o používaní elektronickej evidencie palív v doprave
509-800-2023
500,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
4. Január 2024
Zmluva o spolupráci
511-800-2023
0,00 € Agdata, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Január 2024
Rámcová dohoda
375-700-2023
60 000,00 € NADOSAH, spol s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Január 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve
48-200-2020 dod. č. 5
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
2. Január 2024
Nájomná zmluva
393-200-2023
100,00 € Bc. Andrea Lutášová Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Január 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
66-700-2013 dod. č. 1
0,00 € Erik Riedl Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Január 2024
Nájomná zmluva
391-200-2023
25,00 € Emil Hritz Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
409-700-2023
0,00 € Vladimír Grňa Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
444-700-2023
0,00 € Dušan Gábor Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Január 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
142-500-2016 dod. č. 7
45 600,00 € Letisko Poprad - Tatry, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní dát
114-400-2017 dod. č. 2
612 000,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Rozhlas a televízia Slovenska
11. December 2023
Zmluva na zabezpečenie podpory prevádzky Národného Emisného Informačného Systému
377-800-2023
59 760,00 € SPIRIT - informačné systémy, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav