Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2011
Zmluva o prevádzke internetových domén a určenie vlastníckych práv
41-900-2011
0,00 € Fournetix s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
28. Apríl 2011
Hromadná poistná zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve 223-100_2007
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
28. Apríl 2011
Dodatok k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve 173-200-2010
0,00 € EFRA - Ecological & Forestry Research Agency Slovenský hydrometeorologiický ústav
28. Apríl 2011
Dodatok k zmluve o dodávke a distribúcii elektriny
Dodatok č. 1 k zmluve 56-200-2009
0,00 € Tatranské lanové dráhy, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
29. Apríl 2011
Dodatok k Licenčnej zmluve na poskytnutie služieb
Dodatok č. 2 k zmluve 160-100-2008
0,00 € Goldmann Systems, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
3. Máj 2011
Dodatok k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve 187-300-2010
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská agentúra životného prostredia
3. Máj 2011
Dodatok k zmluve o poskytovaní právnych služieb
Dodatok č. 1 k zmluve 326-100-2010
0,00 € JUDr. Jozef Pojdák Slovenský hydrometeorologiický ústav
3. Máj 2011
Dodatok k Licenčnej zmluve na poskytnutie služieb
Dodatok č.3 k zmluve 160-100-2008
0,00 € Goldmann Systems, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav
3. Máj 2011
Licenčná zmluva
38-400-2011
0,00 € Slovenský hydrometeorologiický ústav GeoModel Solar s.r.o.
3. Máj 2011
Dodatok k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve 32-400-2010
0,00 € EKOTRADE HT, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
1. Júl 2011
Licence agreement for use of meteorological data
23-400-2011
0,00 € Slovenský hydrometeorologiický ústav Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik
1. Júl 2011
Memorandum o porozumení o spolupráci vo vedecko-technickej oblasti meteorológie a hydrológie
63-100-2011
0,00 € Úrad pre hydrometeorologické služby Macedónskej republiky Slovenský hydrometeorologiický ústav
18. Júl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 1 k zmluve 252-200-2010
0,00 € Slovenský hydrometeorologiický ústav Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
18. Júl 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 2 k zmluve252-200-2010
0,00 € Slovenský hydrometeorologiický ústav Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
18. Júl 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
Dodatok č. 2 k zmluve 187-300-2010
0,00 € Slovenský hydrometeorologiický ústav Slovenská agentúra životného prostredia
18. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní informačných produktov
47-400-2011
0,00 € Slovenský hydrometeorologiický ústav Kilboo, s.r.o.
19. Júl 2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
Dodatok č. 2 k zmluve 89-200-2008
0,00 € Mesto Rožňava Slovenský hydrometeorologiický ústav
26. Júl 2011
Zmluva o dielo
44-100-2011
0,00 € EKOTRADE HT, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
1. August 2011
Zmluva o daňovom poradenstve
42-1000-2011
0,00 € Ing. Viliam Kupec, PhD. Slovenský hydrometeorologiický ústav
1. August 2011
Dodatok k zmluve o údržbe a podpore Národného emisného informačného systému v roku 2011
Dodatok č. 25 k zmluve 60-200-2001
0,00 € SPIRIT - informačné systémy, a.s. Slovenský hydrometeorologiický ústav