Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby
15-300-2024
198 720,00 € Perútka s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
29. Február 2024
Subcontract
10-400-2024
123 509,06 € Slovenský hydrometeorologický ústav GeoSphere Austria - Federal Institute of Geology, Geophysics, Climatology and Meteorology
28. Február 2024
Nájomná zmluva
7-500-2024
1,00 € Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Slovenský hydrometeorologický ústav
28. Február 2024
Nájomná zmluva
42-200-2024
242,00 € Emil Halmo Slovenský hydrometeorologický ústav
26. Február 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
6-700-2019 dod. č. 10
0,00 € Ján Jankov Slovenský hydrometeorologický ústav
21. Február 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
36-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mgr. Ján Beňa
21. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
37-700-2024
0,00 € Mgr. Ján Beňa Slovenský hydrometeorologický ústav
19. Február 2024
Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov
13-400-2024
213 985,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30803/ZoVB-001/2023/Veľká/0152/SO682-00/RusJa
23-500-2024
0,00 € Letisko Poprad - Tatry, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Február 2024
Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
24-500-2024
0,00 € SPINET a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
21-500-2024
98 280,00 € SPINET a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Február 2024
Dohoda o urovnaní
29-800-2024
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
415-700-2023
0,00 € Štefan Gaľaš Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
442-700-2023
0,00 € Jana Krajčovičová Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Február 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
19-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Kristián Strihovský
7. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
20-700-2024
0,00 € Kristián Strihovský Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Február 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o dodávke a distribúcií elektrickej energie
343-500-2013 dod. č. 10
0,00 € Letisko Piešťany, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Kúpna zmluva
16-300-2024
47 988,00 € ARTINIT s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
407-700-2023
0,00 € Igor Roman Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
413-700-2023
0,00 € Adam Vladár Slovenský hydrometeorologický ústav