Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2024
Zmluva o dielo
95-700-2024
75 000,00 € KONE s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
19. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
103-700-2024
0,00 € mesto Svätý Jur Slovenský hydrometeorologický ústav
18. Júl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o partnerstve
48-200-2020 dod. č. 7
0,00 € Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Slovenský hydrometeorologický ústav
18. Júl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní meteorologických informačných produktov a služieb
104-400-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
16. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC141-2020-65/01
51-800-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15. Júl 2024
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
6-700-2019 dod. č. 11
0,00 € Ján Jankov Slovenský hydrometeorologický ústav
12. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
93-200-2024
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Slovenský hydrometeorologický ústav
12. Júl 2024
Nájomná zmluva
105-200-2024
0,00 € Obec Sklené Teplice Slovenský hydrometeorologický ústav
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
101-500-2024
25 577,04 € MicroStep-MIS, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
102-600-2024
72,00 € Orange Slovakia, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 20324004
49-600-2024
55 964,00 € SOFTIP, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. Jún 2024
Zmluva o podružnom odbere energie a o platbách za podružný odber elektrickej energie
94-800-2024
0,00 € Obec Rovinka Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Jún 2024
Dodatok č. 13 ku Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
204-700-2017 dod. č. 13
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mgr. Viktor Tarjáni, PhD.
19. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
85-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Tomáš Kordek
19. Jún 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
86-700-2024
0,00 € Tomáš Kordek Tomáš Kordek
18. Jún 2024
Zmluva o dielo
75-700-2024
80 531,54 € PRO EXTERIÉR s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
11. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb a dodaní tovaru
91-600-2024
88 321,85 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
6. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
83-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Adam Keka
6. Jún 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
84-700-2024
0,00 € Adam Keka Slovenský hydrometeorologický ústav
6. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
87-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav František Krisztín