Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
507-700-2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
426-700-2023
0,00 € Ján Rožár Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
446-700-2023
0,00 € Martin Szabo Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
491-700-2023
0,00 € Miroslav Hámor Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
503-700-2023
0,00 € Jaroslav Šelleng Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
504-700-2023
0,00 € Anna Pribulová Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Licenčná zmluva o používaní elektronickej evidencie palív v doprave
510-800-2023
500,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav A2 EXIM, spol. s r.o.
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
436-700-2023
0,00 € Katarína Spišiaková Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
438-700-2023
0,00 € Milan Kövér Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
439-700-2023
0,00 € Ivana Pospíšilová Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
441-700-2023
0,00 € Martin Belluš Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
445-700-2023
0,00 € Lukáš Čepička Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
458-700-2023
0,00 € Martina Tomková Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
460-700-2023
0,00 € Ján Rosoľanka Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
465-700-2023
0,00 € Dalibor Galo Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
477-700-2023
0,00 € František Kupčiha Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
479-700-2023
0,00 € Jozef Lengyel Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
480-700-2023
0,00 € Danica Lešková Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
483-700-2023
0,00 € Kamil Bačo Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
484-700-2023
0,00 € František Padúch Slovenský hydrometeorologický ústav