Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
467-700-2023
0,00 € Peter Herda Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
469-700-2023
0,00 € Róbert Chriašteľ Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
474-700-2023
0,00 € Ratibor Kološta Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
475-700-2023
0,00 € Pavol Kováč Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
476-700-2023
0,00 € Rastislav Krč Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
478-700-2023
0,00 € Peter Lapin Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
482-700-2023
0,00 € Pavol Ondruška Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
486-700-2023
0,00 € Fridrich Sliva Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
488-700-2023
0,00 € Zora Snopková Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
492-700-2023
0,00 € Oliver Mišaga Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
494-700-2023
0,00 € Jana Brindová Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
495-700-2023
0,00 € Stanislav Gápel Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
497-700-2023
0,00 € Marian Božík Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o pripojení
22-500-2012 dod. č. 3
0,00 € RACOM SLOVENSKO , s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní zariadenia na monitorovanie kvality ovzdušia
1-800-2024
0,00 € Obec Oravský Podzámok Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní zariadenia na monitorovanie kvality ovzdušia
3-800-2024
0,00 € Mesto Revúca Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
404-700-2023
0,00 € Jana Podolinská Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
406-700-2023
0,00 € Ivan Gregor Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
408-700-2023
0,00 € Peter Paľuš Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
410-700-2023
0,00 € Marek Smolko Slovenský hydrometeorologický ústav