Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
412-700-2023
0,00 € Marián Habodász Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
421-700-2023
0,00 € Marián Jakubek Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
424-700-2023
0,00 € Alexej Čepička Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
430-700-2023
0,00 € Patrik Gápel Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
405-700-2023
0,00 € Jana Szemesová Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
411-700-2023
0,00 € Ľuboslav Okon Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
414-700-2023
0,00 € Martin Bludovič Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
425-700-2023
0,00 € Michal Lehotský Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
427-700-2023
0,00 € Tibor Csorgei Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
432-700-2023
0,00 € Ján Mikušiak Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
433-700-2023
0,00 € Lukáš Beňadik Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
435-700-2023
0,00 € Oldřich Španiel Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
440-700-2023
0,00 € Marcel Zemko Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
463-700-2023
0,00 € Pavol Čaučík Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
471-700-2023
0,00 € Jaroslav Jaššo Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
481-700-2023
0,00 € Soňa Liová Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
489-700-2023
0,00 € Peter Volek Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
506-700-2023
0,00 € Ingrid Makkerová Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
4-100-2010 dod. č. 2
233,20 € VPS Vysoké Tatry, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Január 2024
Rámcová dohoda
403-700-2023
30 933,48 € Lamitec, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav