Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
485-700-2023
0,00 € Zuzana Sillová Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
487-700-2023
0,00 € Peter Smrtník Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
493-700-2023
0,00 € Róbert Banás Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
499-700-2023
0,00 € Lukáš Ján Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
502-700-2023
0,00 € Ladislav Čaracký Slovenský hydrometeorologický ústav
29. Január 2024
Memorandum of understanding
386-400-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute
29. Január 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
272-700-2013 dod. č. 2
0,00 € Jarmila Barbaričová Slovenský hydrometeorologický ústav
29. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
420-700-2023
0,00 € Martrina Psotová Slovenský hydrometeorologický ústav
29. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
423-700-2023
0,00 € Zdenek Černý Slovenský hydrometeorologický ústav
29. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
429-700-2023
0,00 € Paulína Valová Slovenský hydrometeorologický ústav
29. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
431-700-2023
0,00 € Zuzana Danáčová Slovenský hydrometeorologický ústav
29. Január 2024
Zmluva o spolupráci
9-500-2024
100,00 € Škola umeleckého priemyslu Trenčín Slovenský hydrometeorologický ústav
29. Január 2024
Kúpna zmluva
360-700-2023
113 274,90 € Todos s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby
11-400-2024
579,60 € Slovenský hydrometeorologický ústav TRACK CLAIM SLOVAKIA s.r.o.
25. Január 2024
Kúpna zmluva
14-700-2024
9 296,95 € ECHO security s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenia automatickej zrážkomernej stanice
275-400-2004 dod. č. 2
0,00 € Anna Hunčárová Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
434-700-2023
0,00 € Katařina Hrušková Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
437-700-2023
0,00 € Robert Zlatinský Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
443-700-2023
0,00 € Martin Kremler Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
447-700-2023
0,00 € Juraj Halama Slovenský hydrometeorologický ústav