Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní leteckej meteorologickej služby pre leteckú navigáciu a o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
399-500-2023
0,00 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Slovenský hydrometeorologický ústav
27. December 2023
Licenčná zmluva o doručovaní produktov Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF)
402-400-2023
93 800,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Solargis s.r.o.
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
370-600-2023
54 504,00 € ArcGEO Information Systems, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. December 2023
Zmluva o podružnom odbere energie a o platbách za podružný odber elektrickej energie
394-800-2023
0,00 € Bytový podnik Poprad, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
22. December 2023
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 88-700-2021-P406 k Rámcovej dohode o poistení majetku č. 88-700-2021
88-700-2021-P406-dod. č. 4
0,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský hydrometeorologický ústav
22. December 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 88-700-2021-CPJ8 k Rámcovej dohode o poistení majetku č. 88-700-2021
88-700-2021-CPJ8 dod. č. 1
0,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský hydrometeorologický ústav
19. December 2023
Zmluva o spôsobe prevodu prostriedkov, ktoré LPS SR, š.p. príjima na úhradu nákladov Slovenského hydrometeorologického ústavu za poskytovanie leteckej meteorologickej služby pre leteckú navigáciu č. PRAV/123/2023
398-500-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
18. December 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
396-700-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Michal Adamčík
18. December 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
397-700-2023
0,00 € Michal Adamčík Slovenský hydrometeorologický ústav
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov
400-400-2023
25 920,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
18. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
268-400-2004 dod. č. 1
0,00 € Anna Daňková Slovenský hydrometeorologický ústav
18. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenie automatickej zrážkomernej stanice
267-400-2004 dod. č. 1
0,00 € Ján Barna Slovenský hydrometeorologický ústav
14. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenie automatickej zrážkomernej stanice
475-400-2004 dod. č. 1
0,00 € Jozef Hecz Slovenský hydrometeorologický ústav
14. December 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
228-700-2017 dod. č. 12
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav RNDr. Pavel Šťastný, CSc.
13. December 2023
Nájomná zmluva
392-200-2023
308,00 € Michal Czödör Slovenský hydrometeorologický ústav
11. December 2023
Dodatok č.6 k Zmluve o odbere elektrickej energie a udelení súhlasu k umiestneniu meteorologických prístrojov pre meteorologickú stanicu v Banskej Štiavnici
65-200-2018 dod. č. 6
0,00 € Súkromná hotelová akadémia, n.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. December 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
319-700-2023
0,00 € Ing. Tibor Weiser Slovenský hydrometeorologický ústav
8. December 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
320-700-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Tibor Weiser
8. December 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
321-700-2023
0,00 € Ivan Tököly Slovenský hydrometeorologický ústav
8. December 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
323-700-2023
0,00 € Radoslav Vlček Slovenský hydrometeorologický ústav