Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
357-300-2023
30,00 € Obec Salka Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
358-300-2023
30,00 € Obec Dolný Štál Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
359-300-2023
30,00 € Obec Váhovce Slovenský hydrometeorologický ústav
19. Október 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
168-700-2016 dod. č. 14
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mgr. Martin Madara
19. Október 2023
Rámcová dohoda
328-800-2023
436 878,86 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Október 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
345-700-2023
0,00 € Ing. Monika Danová Slovenský hydrometeorologický ústav
16. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
350-300-2023
0,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Slovenský hydrometeorologický ústav
16. Október 2023
Danube HIS Policy Document for Data Exchange
302-400-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav ICPDR sekretariát, Vienna International Centre
16. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
343-300-2023
30,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Zvolen Slovenský hydrometeorologický ústav
16. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
344-300-2023
30,00 € Obec Cífer Slovenský hydrometeorologický ústav
13. Október 2023
Dodatok č. 6 k Dohode o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
226-300-2017 dod. č. 6
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenský hydrometeorologický ústav
11. Október 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu
290-700-2023
2,30 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo obrany SR
11. Október 2023
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko - Česko 2021-2027
346-300-2023
0,00 € Masarykova univerzita Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
314-300-2023
30,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Október 2023
Nájomná zmluva
306-200-2023
100,00 € Obec Slovenská Lupča Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenia meteorologickej stanice
91-200-2012 dod. č. 3
0,00 € Milan Druska Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Október 2023
Dohoda o umiestnení a prevádzke pozorovacieho objektu Slovenského hydrometeorologického ústavu na meranie kvality ovzdušia
313-800-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mesto Piešťany
9. Október 2023
Objednávka
317-400-2023
119 737,80 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenské elektrárne, a.s.
4. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
335-300-2023
30,00 € Karol Pavelka Slovenský hydrometeorologický ústav
4. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
337-300-2023
30,00 € METRO Bratislava a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav