Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Nájomná zmluva
372-300-2023
30,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
9. November 2023
Nájomná zmluva
354-300-2023
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav
9. November 2023
Zmluva o spolupráci
369-800-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mestská časť Bratislava - Petržálka
9. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
373-300-2023
0,00 € Mgr. Ing. Adam Pichler Slovenský hydrometeorologický ústav
9. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
374-300-2023
0,00 € MUDr. Silvia Pichlerová Slovenský hydrometeorologický ústav
8. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
208-700-2023 dod. č. 1
7 636,31 € ELENIT, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
6. November 2023
Letter of agreement
341-500-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Hungarian Meteorological Service
6. November 2023
Nájomná zmluva
368-300-2023
90,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
6. November 2023
Zmluva o kalibrácií prístrojov MARS5i
364-300-2023
80 985,60 € PDAwin s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
3. November 2023
Dodatok č. 7 k Dohode o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
226-300-2017 dod. č. 7
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenský hydrometeorologický ústav
2. November 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
365-300-2023
30,00 € Ing. Pavel Kravjanský Slovenský hydrometeorologický ústav
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí služby
332-400-2023
10 992,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
342-800-2023
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2015-9/01
127-300-2019 dod. č. 4
3 338 209,01 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. Október 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
126-300-2019 dod. č. 7
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci
356-800-2023
0,00 € Dimatz, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
363-300-2023
30,00 € Obec Ratkovce Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Rámcová dohoda
331-200-2023
25 773,60 € MULTIPRINT s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Licenčná zmluva o používaní elektronickej evidencie palív v doprave
348-800-2023
500,00 € SPP CNG s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
352-300-2023
30,00 € SIS- spol. s.r.o. Rožňava Slovenský hydrometeorologický ústav