Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Mandátna zmluva
271-500-2023
43 800,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
14. September 2023
Mandátna zmluva
272-500-2023
44 640,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
13. September 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
311-300-2023
30,00 € Obec Čierne Slovenský hydrometeorologický ústav
13. September 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
312-300-2023
30,00 € FRH RKM, k.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
13. September 2023
Kúpna zmluva
248-300-2023
Doplnená
3 678,00 € QEX, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
12. September 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
294-300-2023
Doplnená
30,00 € MKK Grössling s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
12. September 2023
Zmluva o dielo
276-800-2023
33 393,00 € Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Slovenský hydrometeorologický ústav
11. September 2023
Zmluva o dielo
299-300-2023
40 800,00 € Fournetix s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby
289-600-2023
42 796,80 € PDAwin s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
11. September 2023
Zmluva o spolupráci
286-800-2023
0,00 € Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Slovenský hydrometeorologický ústav
11. September 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
309-300-2023
Doplnená
30,00 € Obec Bobrov Slovenský hydrometeorologický ústav
8. September 2023
Dohoda o spolupráci na tvorbe európskych a medzinárodných noriem vypracúvaných v rámci CEN/TC 264, CEN/TC 318 a ISO/TC 146/SC 1
301-800-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
7. September 2023
Nájomná zmluva
285-500-2023
1,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Slovenský hydrometeorologický ústav
7. September 2023
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. 2240/2023
292-200-2023
54 256,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenský hydrometeorologický ústav
7. September 2023
Nájomná zmluva
254-200-2023
225,50 € Eva Pavuková Slovenský hydrometeorologický ústav
7. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
239-700-2023
0,00 € Ján Horváth Slovenský hydrometeorologický ústav
7. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
282-700-2023
0,00 € Ján Mojš Slovenský hydrometeorologický ústav
7. September 2023
Nájomná zmluva
288-200-2023
250,50 € Róbert Pilát Slovenský hydrometeorologický ústav
7. September 2023
Nájomna zmluva
300-200-2023
246,00 € Jana Sikulincová Slovenský hydrometeorologický ústav
31. August 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní leteckej meteorologickej služby pre leteckú navigáciu a o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
21-500-2017 dod. č. 7
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik