Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Nájomna zmluva
300-200-2023
246,00 € Jana Sikulincová Slovenský hydrometeorologický ústav
31. August 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní leteckej meteorologickej služby pre leteckú navigáciu a o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
21-500-2017 dod. č. 7
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
22. August 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
232-700-2023
0,00 € Martin Kovalík Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
293-300-2023
150,00 € Obec Veľká Lomnica Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
295-300-2023
30,00 € Obec Diakovce Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
296-300-2023
30,00 € Obec Prochot Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
192-700-2023
0,00 € Mgr. Štefan Dlhoš Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
200-700-2023
0,00 € Ing. Jozef Depta Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
227-700-2023
0,00 € Pavol Nedeliak Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
234-700-2023
0,00 € Vladimír Rak Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
236-700-2023
0,00 € Tomáš Svitek Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
257-700-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Martin Kutliak
18. August 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
258-700-2023
0,00 € Martin Kutliak Slovenský hydrometeorologický ústav
18. August 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
265-700-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mgr. Lívia Labudová, PhD.
18. August 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
266-700-2023
0,00 € Mgr. Lívia Labudová, PhD. Slovenský hydrometeorologický ústav
15. August 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
9-700-2022 dod. č. 3
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Jozef Rozkošný
15. August 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
6-700-2019 dod. č. 9
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ján Jankov
14. August 2023
Kúpna zmluva
280-800-2023
14 253,12 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
14. August 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
283-300-2023
150,00 € Mgr. Alica Nemčková Slovenský hydrometeorologický ústav
14. August 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
284-300-2023
0,00 € Obec Kováčová Slovenský hydrometeorologický ústav