Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov
342-800-2023
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2015-9/01
127-300-2019 dod. č. 4
3 338 209,01 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. Október 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
126-300-2019 dod. č. 7
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci
356-800-2023
0,00 € Dimatz, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
363-300-2023
30,00 € Obec Ratkovce Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Rámcová dohoda
331-200-2023
25 773,60 € MULTIPRINT s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Licenčná zmluva o používaní elektronickej evidencie palív v doprave
348-800-2023
500,00 € SPP CNG s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
352-300-2023
30,00 € SIS- spol. s.r.o. Rožňava Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
357-300-2023
30,00 € Obec Salka Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
358-300-2023
30,00 € Obec Dolný Štál Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
359-300-2023
30,00 € Obec Váhovce Slovenský hydrometeorologický ústav
19. Október 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
168-700-2016 dod. č. 14
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mgr. Martin Madara
19. Október 2023
Rámcová dohoda
328-800-2023
436 878,86 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Október 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
345-700-2023
0,00 € Ing. Monika Danová Slovenský hydrometeorologický ústav
16. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
350-300-2023
0,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Slovenský hydrometeorologický ústav
16. Október 2023
Danube HIS Policy Document for Data Exchange
302-400-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav ICPDR sekretariát, Vienna International Centre
16. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
343-300-2023
30,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Zvolen Slovenský hydrometeorologický ústav
16. Október 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
344-300-2023
30,00 € Obec Cífer Slovenský hydrometeorologický ústav
13. Október 2023
Dodatok č. 6 k Dohode o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
226-300-2017 dod. č. 6
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenský hydrometeorologický ústav
11. Október 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu
290-700-2023
2,30 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo obrany SR