Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o spolupráci
316-100-2023
57 600,00 € Ivan Garčár Slovenský hydrometeorologický ústav
21. September 2023
Nájomná zmluva
304-200-2023
415,34 € Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom - správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja Slovenský hydrometeorologický ústav
29. September 2023
Rámcová poistná zmluva č. 9059806017 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
333-700-2023
0,00 € Generali poisťovňa Slovenský hydrometeorologický ústav
29. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby
298-300-2023
40 320,00 € AMCEF s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. September 2023
Kúpna zmluva
175-800-2023
211 254,00 € Seven2one Informationssysteme GmbH Slovenský hydrometeorologický ústav
27. September 2023
Dodatok č. 11 ku Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
14-700-2018 dod. č. 11
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Miroslav Grošaft
27. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
324-700-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Radoslav Vlček
27. September 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
327-300-2023
30,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Slovenský hydrometeorologický ústav
25. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
241-700-2023
0,00 € Martin Krchnák Slovenský hydrometeorologický ústav
25. September 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
186-300-2023
1 500,00 € Rímskokatolícka farnosť Ducha Svätého, Kráľovský Chlmec Slovenský hydrometeorologický ústav
21. September 2023
Zmluva o umožnení prístupu k nehnuteľnosti na účely správy pozorovacích objektov štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej siete na danej nehnuteľnosti a o poskytnutí primeranej náhrady za obmedzenia v užívaní nehnuteľnosti
318-300-2023
30,00 € Mesto Poprad Slovenský hydrometeorologický ústav
21. September 2023
Rámcová dohoda
281-500-2023
359 997,60 € SPINET a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. September 2023
Dohoda o umiestnení zariadení civilnej ochrany
308-200-2023
4 200,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenské elektrárne, a.s.
21. September 2023
Dohoda č. 25/2023/1.16.2 k Licenčnej zmluve na použitie diela č. 176/2022/1.16.2
291-600-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR
19. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
307-800-2023
66 720,00 € Bepis s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
19. September 2023
Nájomná zmluva
310-200-2023
Doplnená
250,00 € Attila Szabó Slovenský hydrometeorologický ústav
19. September 2023
Rámcová dohoda
297-500-2023
23 400,00 € KPMG Slovensko spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
14. September 2023
Zmluva o dielo
270-500-2023
82 200,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
14. September 2023
Mandátna zmluva
271-500-2023
43 800,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
14. September 2023
Mandátna zmluva
272-500-2023
44 640,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav