Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
325-700-2023
0,00 € Milan Horváth Slovenský hydrometeorologický ústav
8. December 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
326-700-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Milan Horváth
5. December 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
204-700-2017 dod. č. 12
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mgr. Viktor Tarjáni, PhD.
5. December 2023
Kúpna zmluva
349-200-2023
16 200,00 € PHYSICUS s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
5. December 2023
Zmluva o podružnom odbere energie a o platbách za podružný odber elektrickej energie
381-800-2023
0,00 € Mestský podnik služieb Žárnovica s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
4. December 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní stacionárnej monitorovacej stanice kvality ovzdušia
380-800-2023
0,00 € Mesto Žárnovica, obec Slovenský hydrometeorologický ústav
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
315-100-2023
83 520,00 € JUDr. Michal Mudrák Slovenský hydrometeorologický ústav
29. November 2023
Poistná zmluva
390-500-2023
6 480,00 € UNIQUA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský hydrometeorologický ústav
30. November 2023
Nájomná zmluva
362-200-2023
116,18 € Obec Nižná Polianka Slovenský hydrometeorologický ústav
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. AOAS-1-160/2023
366-700-2023
96 000,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
389-400-2023
8 000,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Výskumná agentúra
27. November 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
275-700-2013 dod. č. 2
0,00 € Veronika Stojáková Slovenský hydrometeorologický ústav
27. November 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
385-300-2023
750,00 € Anna Bugajová Slovenský hydrometeorologický ústav
27. November 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
387-300-2023
750,00 € Marta Šlosárová Slovenský hydrometeorologický ústav
27. November 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
388-300-2023
750,00 € Jozef Bela Slovenský hydrometeorologický ústav
23. November 2023
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcií, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete
384-300-2023
50,00 € Kristián Horváth Slovenský hydrometeorologický ústav
23. November 2023
Nájomná zmluva č. 01471/2021-PNZ -P40379/21.00
171-200-2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenský hydrometeorologický ústav
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby
340-600-2023
28 785,60 € essential data, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
23. November 2023
Nájomna zmluva
361-200-2023
116,18 € Jana Konturova Slovenský hydrometeorologický ústav
22. November 2023
Dohoda o integračnom zámere
383-600-2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská inšpekcia životného prostredia