Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC141-2017-25/02
106-800-2018
20 446 964,22 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12. Apríl 2019
Kúpna zmluva
47-800-2019
18 680 900,00 € Združenie PRAGOLAB & ENVItech Slovenský hydrometeorologický ústav
30. September 2014
Zmluva o dielo
98-400-2014
11 975 633,40 € LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
127-300-2019
10 048 751,95 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
126-300-2019
9 625 465,82 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
126-300-2019 dod. č. 6
9 294 483,97 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
126-300-2019 dod. č. 5
8 889 153,76 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. November 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
228-800-2018
7 158 288,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská agentúra životného prostredia
22. Júl 2014
Kúpna zmluva
79-400-2014
7 040 130,31 € OWT, s.r.o.; Selex ES GmbH Gematronik Weather Radar Systems; MicroStep-MIS, spol. s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
20. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8/07
51-300-2018
6 842 945,70 € Slovenský hydrometeorologický ústav MŽP SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
19. Máj 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8/07
51-300-2018 dod. č. 6
6 842 945,70 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
228-800-2018 dod. č. 3
6 702 128,49 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská agentúra životného prostredia
25. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
228-800-2018 dod. č. 4
6 612 443,78 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská agentúra životného prostredia
12. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve
48-200-2020 dod. č. 3
6 376 563,57 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
14. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8/06
50-300-2018
6 105 719,39 € Slovenský hydrometeorologický ústav MŽP SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
13. Marec 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8/06
50-300-2018 dod. č. 2
6 077 173,93 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31. Január 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8/06
50-300-2018 dod. č. 5
6 066 547,93 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR
7. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8/06
50-300-2018 dod. č. 6
6 066 547,93 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR
26. Apríl 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC123-2015-8/06
50-300-2018 dod. č. 7
6 066 547,93 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR
18. November 2021
Zmluva o dielo
87-300-2021
Doplnená
5 829 475,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav