Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o podmienkach prístupu k letiskovej infraštruktúre a užívania priestoru Airside poskytovateľmi služieb na letisku
27-500-2024
15 870,00 € Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva
46-200-2024
242,00 € Miloš Studený Slovenský hydrometeorologický ústav
18. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
50-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Peter Gáll
18. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
51-700-2024
0,00 € Peter Gáll Slovenský hydrometeorologický ústav
16. Apríl 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
52-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Miroslav Bištura
16. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
53-700-2024
0,00 € Ing. Miroslav Bištura Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
63-700-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Jaroslava Nigutová
8. Apríl 2024
Dohoda o spracuvaní osobných údajov
55-600-2024
0,00 € Orchitech Solutions, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo
48-200-2024
20 053,00 € Hydrometrics s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
57-400-2024
0,00 € Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva
38-500-2024
1,20 € Letisko Košice - Airport Košice, a.s. (KSC) Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
56-500-2024
621,24 € Žilinská univerzita v Žiline Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Marec 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve
48-200-2020 dod. č. 6
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
22. Marec 2024
Nájomná zmluva
39-200-2024
242,00 € Bernadeta Lukáčová Slovenský hydrometeorologický ústav
13. Marec 2024
Príkazná zmluva
30-800-2024
7 030,00 € Prof. Ing. Igor Bodík, PhD. Slovenský hydrometeorologický ústav
13. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby
41-200-2024
22 285,20 € PHYSICUS s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
13. Marec 2024
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
14-700-2018 dod. č. 12
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Miroslav Grošaft
13. Marec 2024
Dodatok č. 15 ku Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
168-700-2016 dod. č. 15
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mgr. Martin Madara
11. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
152-700-2013 dod. č. 3
35,00 € Božena Borovská Slovenský hydrometeorologický ústav
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
35-800-2024
1 700,00 € Ing. Jiří Balajka, DrSc. Slovenský hydrometeorologický ústav