Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
82-700-2024
0,00 € Adam Otruba Slovenský hydrometeorologický ústav
30. Máj 2024
Dohoda
78-800-2024
149 993,12 € Slovenský hydrometeorologický ústav European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
31. Máj 2024
Dodatok č. 15 ku Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
202-700-2016 dod. č. 15
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Igor Roman
30. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
99-200-2017 dod. č. 2
120,00 € Valentín Baláž Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní meteorologických informačných produktov a služieb
76-400-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav SPP - distribúcia, a.s.
28. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
193-700-2013 dod. č. 2
120,00 € Samuel Pavlík Slovenský hydrometeorologický ústav
28. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
86-200-2016 dod. č. 2
120,00 € Pavol Vychovalý Slovenský hydrometeorologický ústav
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
68-800-2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
17-500-2024
563 382,24 € MicroStep-MIS, spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2024
Nájomná zmluva
74-200-2024
343,00 € Mgr. Pavel Hric Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2024
Licenčná zmluva o používaní elektronickej evidencie palív v doprave
89-800-2024
250,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav ARDEN terminal s.r.o.
16. Máj 2024
Licenčná zmluva o používaní elektronickej evidencie palív v doprave
79-800-2024
250,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Torreol, s.r.o.
16. Máj 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
75-200-2015 dod. č. 2
0,00 € Ing. Stanislav Moravčík Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
73-500-2024
0,00 € Letisko Košice - Airport Košice, a.s. (KSC) Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
47-600-2024
110 908,20 € flex-it, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby
62-600-2024
14 250,00 € Ing. Peter Koniar - DATABASE CONSULTING Slovenský hydrometeorologický ústav
6. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
473-700-2023
0,00 € Július Jurec Slovenský hydrometeorologický ústav
6. Máj 2024
Príkazná zmluva
31-800-2024
9 990,00 € Doc. Ing. Juraj Labovský, PhD. Slovenský hydrometeorologický ústav
6. Máj 2024
Nájomná zmluva
61-300-2024
10,00 € Eva Melníková Slovenský hydrometeorologický ústav
6. Máj 2024
Príkazná zmluva
33-800-2024
9 990,00 € prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. Slovenský hydrometeorologický ústav