Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
428-700-2023
0,00 € Marcel Macko Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
449-700-2023
0,00 € Miroslav Grošaft Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
450-700-2023
0,00 € Vladimír Obselka Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
451-700-2023
0,00 € Adrián Kovács Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
452-700-2023
0,00 € Tomáš Sýkora Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
453-700-2023
0,00 € Norbert Čampa Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
454-700-2023
0,00 € Maroš Polakovič Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
455-700-2023
0,00 € Dalibor Miklánek Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
456-700-2023
0,00 € Jana Janechová Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
472-700-2023
0,00 € Marián Jurášek Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
496-700-2023
0,00 € Cyril Kunzo Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
498-700-2023
0,00 € Jaroslav Vidra Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
505-700-2023
0,00 € Milan Králik Slovenský hydrometeorologický ústav
2. Február 2024
Dodatok č. 11 ku Zmluve o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
134-700-2018 dod. č. 11
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mgr. Maroš Turňa
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve
201-700-2013 dod. č. 1
120,00 € Henrieta Vermeďová Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
507-700-2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
426-700-2023
0,00 € Ján Rožár Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
446-700-2023
0,00 € Martin Szabo Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
491-700-2023
0,00 € Miroslav Hámor Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
503-700-2023
0,00 € Jaroslav Šelleng Slovenský hydrometeorologický ústav