Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Zmluva č. 19/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 19/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
1 991,00 € PREMIER CLASS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 1/2024
60 401,93 € Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluvy č. 8/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 8/2024
12 670,00 € E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 9/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 9/2024
24 270,84 € Ing. Dezider Szokol Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 2/2024
284 499,89 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s., <br>Králik Štefan Ing.
2061/2023
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
29. November 2023
Prenájom budovy
2010/2023
153 951,72 € TBN s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2084/2023
0,00 € František Vojtela Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2085/2023
0,00 € Milan Daniš Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2097/2023
0,00 € Emília Hudecová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2095/2023
0,00 € Anna Valaská Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2094/2023
0,00 € Miroslav Podolák Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2093/2023
0,00 € Dorota Podoláková Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2092/2023
0,00 € Eliška Podoláková Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2091/2023
0,00 € Juraj Hudeček Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2089/2023
0,00 € Vladimír Lovrant Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2088/2023
0,00 € Ladislav Lovrant Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2087/2023
0,00 € Ladislav Medek Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2119/2023
0,00 € Eva Rozsnyová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2118/2023
0,00 € Mgr. Zuzana Lakatošová Nitriansky samosprávny kraj