Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Modernizácia a úprava verejných priestranstiev
1153/2024
5 000,00 € Obec Selice Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Protipovodňové opatrenia v obci Kmeťovo
1152/2024
5 000,00 € Obec Kmeťovo Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
XXX. obecné dni
1151/2024
5 000,00 € Obec Žihárec Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Rekonštrukcia spevnených plôch a chodníka pri Požiarnej zbrojnici
1154/2024
5 000,00 € Obec Jasová Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Oprava sociálnych zariadení a rekonštrukcia zvodových kanálov
1028/2024
5 000,00 € Obec Bešeňov Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Modernizácia budovy MsÚ a renovácia drobnej architektúry
1050/2024
5 000,00 € Mesto Šaľa Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Oprava budovy OŠK
1055/2024
5 000,00 € Obec Dolný Ohaj Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Oprava vstupných priestorov do kultúrnych domov v obci Lipová
1066/2024
5 000,00 € Obec Lipová Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Doplnenie kamerového systému v obci Horná Kráľová
1165/2024
5 000,00 € Obec Horná Kráľová Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Revitalizácia kamerového systému
1166/2024
5 000,00 € Obec Palárikovo Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Oprava objektu domu smútku v obci Bardoňovo
1167/2024
5 000,00 € Obec Bardoňovo Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Výmena osvetlenia a umiestnenie informačných tabúľ na miestnom cintoríne
1171/2024
5 000,00 € Obec Trnovec nad Váhom Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Rozšírenie strojového parku určeného na údržbu verejných priestranstiev v obci Zemné
1170/2024
5 000,00 € Obec Zemné Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Oprava - Kultúrny dom Pozba
1168/2024
5 000,00 € OBEC POZBA Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1227/2023 - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
1655/2024
5 346,58 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Rozšírenie kamerového systému v obci Tešedíkovo
1159/2024
5 000,00 € Obec Tešedíkovo Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Krôčikmi k lepšiemu
1161/2024
5 000,00 € Obec Uľany nad Žitavou Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Oprava strechy Požiarnej zbrojnice a nákup Defibrilátora
1162/2024
5 000,00 € Obec Komoča Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
XIV. ročník Kepeždských folklórnych slávností a oprava oplotenia kultúrneho domu
1164/2024
5 000,00 € Obec Hájske Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva o dielo
1663/2024
170 245,50 € LS elektro s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj