Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve na dodanie tovaru č. 2252/2022/OSV
2403/2022/OSV
0,00 € PALACE s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Január 2023
Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSE Nitra
2178/2022/OŠ
103 560,00 € ABB s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Január 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
2411
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
1/2023
58 832,22 € Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Zmluva č. 7/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
7/2023
Doplnená
11 291,70 € PhDr. Jana Merašická Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Zmluva č. 8/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
8/2023
Doplnená
26 454,84 € ELLEr, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Zmluva č. 10/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
10/2023
16 200,58 € Ing. Dezider Szokol Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Zmluva č. 11/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
11/2023
17 660,73 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Zmluva č. 13/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
13/2023
Doplnená
36 294,75 € Mgr. Katarína Gutyanová Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Zmluva č. 17/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
17/2023
Doplnená
91 728,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Zmluva č. 18/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
18/2023
Doplnená
22 239,27 € TACSE - Inštitút vzdelávania, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Zmluva č. 19/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy / školského zariadenia
19/2023
1 580,00 € PREMIER CLASS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021M486-223-14
2495/2022
1 077 192,93 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021M492-223-14
2413/2022
2 112 355,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
3. Január 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
2485/2022/OMaI
1 088,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
3. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny - odberné miesto Stummerova 86, Topoľčany
2496/2022
15,00 € ZSE Energia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
3. Január 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
2486/2022/OMaI
2 695,00 € KREDITSTAV Piešťany s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Január 2023
Dodatok č.2 k Dohode o zverení referentského motorového vozidla do používania ev.č. 2325/2019
2491/2022
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj
3. Január 2023
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
2414/2022/ODaPK
0,00 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
2390
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj