Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2090/2023
0,00 € Ingrid Hudečková Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2096/2023
0,00 € Filip Tajnai Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2098/2023
0,00 € Gabriela Štuchalová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2099/2023
0,00 € Anna Pecárová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2117/2023
0,00 € Tibor Galla Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1990/2023
271 484,38 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky
2130/2023
157 223,50 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
27. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2120/2023
2 019,50 € Nitriansky samosprávny kraj JUDr. Kristián Kobes
27. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
2066/2023
5,00 € Nitriansky samosprávny kraj Západoslovenská distribučná, a.s.
27. December 2023
Kúpna zmluva
2109/2023
157 075,35 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1473/2023/OMaI
2082/2023
3 720,00 € Lamikra, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve 33/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2122/2023
229 847,17 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 33/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2123/2023
138 256,23 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dlhodobej návratnej finančnej výpomoci
2127/2023
150 000,00 € Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s. r. o. Nitriansky samosprávny kraj
21. December 2023
Zmluva o dielo
2108/2023/OMaI
5 460,00 € Architektonicko-projektový ateliér 4A s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
21. December 2023
Dohoda o urovnaní
2068/2023
0,00 € Kováč Architects s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. December 2023
Dohoda o urovnaní
2072/2023
378 245,66 € BAUMANN Nitra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. December 2023
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendáru
2103/2023
29 469,99 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj
20. December 2023
Dohoda o urovnaní
2081/2023
12 476,34 € M - STAV Servis s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. December 2023
Dodatok č. 2 IROP-D2-302011Z068-11-44 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011Z068-11-44
2073/2023
5 907 245,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj