Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
DOHODA O UROVNANÍí uzatvorená v zmysle ustanovenia § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov
96/2023
-7 758,35 € MEGASPOL, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Marec 2024
Vzájomná spolupráca zmluvných strán pri realizácii projektu „Zdravý chrbátik“.
9/2024
-5 790,00 € OZ za zdravší život Nitriansky samosprávny kraj
1. Apríl 2022
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
216/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
1. Apríl 2022
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v Nitrianskom samosprávnom kraji
100/2016
Doplnená
0,00 € Skupina dodávateľov: Arriva Nové Zámky, a.s. Arriva Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Darovacia zmluva
8/2022
0,00 € Nadácia SPP Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o úvere
604/CC/21 - D2
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
11. Apríl 2022
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
218/2022/OŠ
0,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky č. 2105/2021/ODaPK
294/2022
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a..s. Nitriansky samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Zmluva č. 68/2022 o poskytovaní FP na realizáciu projektu
68/2022
0,00 € Obec Bánov Nitriansky samosprávny kraj
29. Apríl 2022
Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolaných úprav a pozemkov dotknutých realizáciou vyvolaných úprav do majetku
187/2022
0,00 € Slovenská republika, zast. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
2. Máj 2022
Zmluva na dodanie tovaru
Zmluva na dodanie tovaru
0,00 € Eurogastrop, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Úprava cesty II/511 v rámci stavby I/51 a II/511 Vráble, križovatka
619/2022/ODaPK
0,00 € Mesto Vráble Nitriansky samosprávny kraj
6. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
224/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
17. Máj 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1389
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
18. Máj 2022
Z M L U V A č. 266/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky
266/2022/OKaŠ
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s.
19. Máj 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1340
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
19. Máj 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1703
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
19. Máj 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1704
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
19. Máj 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1702
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
19. Máj 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
1709
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj