Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2022
Zmluva o dielo Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 2: Šaľa - Kolárovo
1907/2022/ODaPK
Doplnená
4 989 880,81 € PORR s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. August 2022
„Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice - Demandice“
1973/2022/ODaPK
3 864 267,83 € VIAKORP, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302011ALU1-11-44
118_2023
3 730 918,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
28. September 2022
Zmluva o dielo
2051/2022/ODaPK
Doplnená
3 370 694,90 € MBM-GROUP, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
1209/2022/ODaPK
Doplnená
3 662 396,09 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
26. September 2022
Zmluva o dielo
2101/2022/OMaI
2 993 821,60 € DARTON s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/FA/01/002 evidovaná pod č. 621/2022/ODaPK
148/2023/ODaPK
2 566 616,03 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. Máj 2022
„Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja“
621/2022
2 232 552,76 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021M492-223-14
2413/2022
2 112 355,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
3. August 2022
„Modernizácia cesty II/564 - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce - Salka“
1995/2022/ODaPK
2 033 291,86 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
1833/2022/ODaPK
1 928 746,31 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
3. Marec 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
147/2023/ODaPK
1 807 808,26 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva o dielo
1720/2022/OMaI
1 770 909,20 € jai group s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. November 2022
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, I. ČASŤ - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2225/2022
Doplnená
1 713 855,20 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a PREMIUM Insurance Company Limited konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Nitriansky samosprávny kraj
13. September 2022
„Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná“
2045/2022/ODaPK
1 559 982,64 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
21. Júl 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 196/2021/08411, evidovanú pod č. 2285/2021/ODaPK
1963/2022/ODaPK
1 545 547,40 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2022
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo č. 196/2021/08411, evidovanú pod č. 2285/2021/ODaPK
2405/2022/ODaPK
1 511 100,14 € COLAS Slovakia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 196/2021/08411, evidovanú pod č. 2285/2021/ODaPK
1864/2022/ODaPK
1 378 329,97 € COLAS Slovania, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Dodatok č. 06 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z314011ABD1
115/2023
1 311 895,63 € Ministerstvo vnútra SR Nitriansky samosprávny kraj
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
1753/2022/OMaI
1 307 804,76 € REKONDÍCIA SK s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj