Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v NSK
233/2023
28 805 358,00 € Skupina dodávateľov: ARRIVA Nové Zámky, a.s. ARRIVA NITRA a.s. Nitriansky samosprávny kraj
19. Jún 2023
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl.2 tohto Dodatku. ADB2 Bajč - Štúrovo
1247/2023
5 448 502,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o dielo Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 2: Šaľa - Kolárovo
1907/2022/ODaPK
Doplnená
5 361 552,50 € PORR s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. August 2022
„Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice - Demandice“
1973/2022/ODaPK
3 864 267,83 € VIAKORP, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302011ALU1-11-44
118_2023
3 730 918,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
30. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2051/2022/ODaPK
1281/2023
3 435 673,25 € MBM-GROUP, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
28. September 2022
Zmluva o dielo
2051/2022/ODaPK
Doplnená
3 370 694,90 € MBM-GROUP, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
1209/2022/ODaPK
Doplnená
3 662 396,09 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
26. September 2022
Zmluva o dielo
2101/2022/OMaI
2 993 821,60 € DARTON s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. Júl 2023
Zmluva o dielo
1293/2023/OKaCR
2 865 128,28 € BAUMANN Nitra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. Máj 2023
Predmetom dodatku č.2 je zmena Prílohy č. 2 a Prílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu akceptácie zmenového konania.
972/2023
2 601 966,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
6. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/FA/01/002 evidovaná pod č. 621/2022/ODaPK
148/2023/ODaPK
2 566 616,03 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. August 2023
"Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023" - Časť A
1321/2023/ODaPK
2 524 395,17 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/FA/01/002 evidovaná pod č. 621/2022/ODaPK
1215/2023/ODaPK
2 507 445,25 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. September 2023
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl.2 tohto Dodatku Z066 Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja
1598/2023
2 364 941,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
4. Máj 2022
„Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja“
621/2022
2 232 552,76 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M492-223-14 zo dňa 02.11.2018
184/2023
2 173 180,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
4. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021M492-223-14
2413/2022
2 112 355,98 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
9. Jún 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
1716/2022
2 090 000,00 € Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia Nitriansky samosprávny kraj
3. August 2022
„Modernizácia cesty II/564 - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce - Salka“
1995/2022/ODaPK
2 033 291,86 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj