Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
Dodatok č. 21 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v NSK
1163/2024
189 629 024,00 € Skupina dodávateľov: Arriva Nové Zámky, akciová spoločnosť; Arriva Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Dodatok č. 19 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v NSK
2126/2023
31 008 169,73 € Skupina dodávateľov: Arriva Nové Zámky, akciová spoločnosť; Arriva Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. Marec 2024
Dodatok č. 20 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v NSK
166/2024
30 602 176,00 € Skupina dodávateľov: Arriva Nové Zámky, akciová spoločnosť; Arriva Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
19. Apríl 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v NSK
233/2023
28 805 358,00 € Skupina dodávateľov: ARRIVA Nové Zámky, a.s. ARRIVA NITRA a.s. Nitriansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb a výkonov súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraj č. 3551/2010/DOPRAVA
1619/2024
14 117 900,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
20. December 2023
Dodatok č. 2 IROP-D2-302011Z068-11-44 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011Z068-11-44
2073/2023
5 907 245,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
19. Jún 2023
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl.2 tohto Dodatku. ADB2 Bajč - Štúrovo
1247/2023
5 448 502,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
29. September 2023
Dodatok č. 3
1852/2023
5 421 211,72 € PORR Nitriansky samosprávny kraj
27. Október 2023
Dodatok č. 4 Ku Zmluve o dielo, evidovaná pod č. 1907/2022/ODaPK
1965/2023
5 382 281,11 € PORR Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011BNW4-11-76 ( Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 2: Šaľa - Kolárovo )
93/2024
5 378 932,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu
2041/2023
5 071 505,78 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o dielo Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 2: Šaľa - Kolárovo
1907/2022/ODaPK
Doplnená
5 361 552,50 € PORR s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. August 2022
„Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice - Demandice“
1973/2022/ODaPK
3 864 267,83 € VIAKORP, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, evidovaná pod č. 1973/2022/ODaPK <br>Modernizácia cesty II/564 - časť 1 Cesta II/564 Levice - Demandice
1966/2023
3 816 783,00 € VIAKORP, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302011ALU1-11-44
118_2023
3 730 918,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ALU1-11-44 (Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 1: Kolárovo - Komárno)
134/2024
3 730 916,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
30. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2051/2022/ODaPK
1281/2023
3 435 673,25 € MBM-GROUP, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
26. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNX5-11-76 (Cesta II/563 Nové Zámky – Kolárovo)
280/2024
3 402 730,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
28. September 2022
Zmluva o dielo
2051/2022/ODaPK
Doplnená
3 370 694,90 € MBM-GROUP, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
1209/2022/ODaPK
Doplnená
3 662 396,09 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj