Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Prenájom budovy
2010/2023
153 951,72 € TBN s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1990/2023
271 484,38 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. December 2023
Kúpna zmluva
1962/2023
18 800,00 € IMMO - MEM, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva na dodanie zálohovacieho systému
2051/2023
66 767,64 € MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2057/2023
137 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2032/2023
100 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky č. 1447/2023/ODaPK <br>financovanie nákupu technického a strojného vybavenia
2044/2023
0,00 € RSÚC Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
2045/2023
0,00 € Žitava Park, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1328/2023/ OMaI - ,, Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre ,,
2049/2023
0,00 € MARO s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. December 2023
Mandátna zmluva
2022/2023/OMaI
780,00 € TOP-in s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. December 2023
Vytvorenie spolupráce pri vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti o poskytovaní pomoci onkologickým pacientom v rámci NSK
1995/2023
26 500,00 € NIE Rakovine, občianske združenie Nitriansky samosprávny kraj
5. December 2023
Dohoda č. 1/2023 o refakturácií a vysporiadaní nákladov za dodávku vody
1972/2023
0,00 € PROFI TEST s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2058/2023
235,00 € Raybond s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu
2041/2023
5 071 505,78 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
"Dodávka a montáž protipožiarnych dverí a zárubní" -"PERLA", ZSS Želiezovce
2005/2023
14 704,74 € Csaba Dioši - WINDOORS Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
Mandátna zmluva
2031/2023/OMaI
1 500,00 € Alexander Ješko Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
Zmluva o dielo
2038/2023/OMaI
9 480,00 € Z - PROJECT, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
Konvektomat s podstavcom a príslušenstvom
2004/2023
6 768,00 € EVO TECH s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
„Gastrozariadenia pre SŠ, Nitra a SOŠ obchodu a služieb, Komárno“ - Časť 2: Umývačka riadu a Plynová smažiaca panvica pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Komárno
2029/2023
6 540,00 € GASTRO - HAAL, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
„Gastrozariadenia pre SŠ, Nitra a SOŠ obchodu a služieb, Komárno“ - Časť 1: Plynová panvica pre Spojenú školu, Slančíkovej 2, Nitra
2030/2023
4 560,00 € GASTRO - HAAL, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj