Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2116/2023
0,00 € DKN RESORTS s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2024
Kúpna zmluva.
1158/2024/OŠMaŠ
31 980,00 € FRANCE-TECH Nitra, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2024
Dohoda o urovnaní
213/2024
8 400,00 € RESTADO, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
402/2024
0,00 € CellQoS, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
403/2024
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2024
Dohoda o urovnaní
826/2024
40 645,06 € BenátCentrum, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
860/2024
25 000,00 € Asociácia Divadelná Nitra Nitriansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
273/2024/KRU
2 010,00 € Cairos s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
257/2024
875,60 € Bc. Koloman Lakatoš a Anikó Lakatošová, Nitriansky samosprávny kraj
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
436/2024/OKaCR
22 480,00 € FRANCE-TECH Nitra, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Máj 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle ust. § - u 663 a nasl. zák.č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
283/2024
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
287/2024
1 940,00 € MDMK Retail PAL s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 225/2022/EO pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
439/2024
1 713 855,25 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Nitriansky samosprávny kraj
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. 227/2024/ODaPK
438/2024
0,00 € Andrej Hronec Nitriansky samosprávny kraj
14. Máj 2024
Kúpna zmluva.
277/2024/OSV
22 740,00 € FRANCE-TECH Nitra, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
2174/2022
32 676,61 € OSTROV, n.o.Podhradie 2, 934 01 Levice Nitriansky samosprávny kraj
13. Máj 2024
„Prestavba budovy internátu Obchodnej akadémie Zlaté Moravce na nájomné byty“ – PD
249/2024
73 800,00 € INGART group s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Máj 2024
„Prestavba budovy internátu SOŠ Dvory nad Žitavou na nájomné byty“ – PD
231/2024/MAJ
70 440,00 € PROJEKTSTAV-NZ s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Máj 2024
„Hlavné prehliadky mostov, ČASŤ A“
431/2024/ODaPK
24 240,00 € CivEN s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
260/2024
2 000,00 € Castellum, n.o. Nitriansky samosprávny kraj