Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
„Rekonštrukcia budovy Tribečskej knižnice v Topoľčanoch“ - PD
1960/2023
0,00 € D&T Solutions, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
127/2024
37 293,60 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
128/2024
11 454,00 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
130/2024
9 309,60 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Nitriansky samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
129/2024
61 941,60 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Nitriansky samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
125/2024
271 259,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
68/2024
20 059,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Nájomná zmluva
10/2024
0,00 € Stanislav Ferus Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
2133/2023
0,00 € Helena Časková Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
51/2024
9 489,00 € Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1256/2023
149/2024
0,00 € Ľudovít Vadkerti Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Nájomná zmluva
136/2024/ODaPK
278,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
112/2024
284 906,40 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
113/2024
184 351,20 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
121/2024
33 125,76 € GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
74/2024
18 442,56 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1416/2023/OMaI
144/2024
8 200,00 € Dušan Mesároš MEMAX Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Dodatok č. 10 k zmluve č. 68/2019 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
124/2024
20 160,03 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
123/2024
15 099,12 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Kúpna zmluva.
76/2024/OSV
19 998,00 € MOTO JAS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj