Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome služieb
1948/2023
5 000,00 € Obec Slepčany Nitriansky samosprávny kraj
27. Október 2023
Dodatok č. 4 Ku Zmluve o dielo, evidovaná pod č. 1907/2022/ODaPK
1965/2023
5 382 281,11 € PORR Nitriansky samosprávny kraj
27. Október 2023
„Zateplenie fasády pavilónu B hlavnej budovy SPŠ stavebnej v Hurbanove“ - SD
1907/2023
0,00 € TECHSPOL, s. r. o. Nitriansky samosprávny kraj
27. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2035/2022/OMaI - rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37 v Šuranoch ,,
1939/2023
0,00 € AVAL, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
"Nákup modernej techniky pre praktické vyučovanie študentov SPŠSE Nitra – TV štúdio“ - časť II
1935/2023
30 894,00 € KVANT spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Zmluva o dielo
1937/2023/ODPK
1 010 044,92 € EUROVIA SK, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Zmluva o dielo
1936/2023/ODaPK
806 905,86 € BAUMANN Nitra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Výber dodávateľa na dodanie kancelárskeho materiálu pre potreby NSK
1929/2023
13 377,63 € Xepap, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v Čl. I. tejto zmluvy
Zmluva o dielo
6 000,00 € TRISTANPRESS, spol. s r. o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a financovaní
1898/2023
86 527,50 € Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Elektrický kotol
1923/2023
3 720,00 € GASTRO - HAAL, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, evidovaná pod č. 1973/2022/ODaPK <br>Modernizácia cesty II/564 - časť 1 Cesta II/564 Levice - Demandice
1966/2023
3 816 783,00 € VIAKORP, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Mandátna zmluva <br>Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy - zvýšenie bezpečnosti na rok 2023 - II. polrok
1956/2023
16 644,00 € M - STAV Servis s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 936/2023/ODaPK
1953/2023
0,00 € GEOCONSULT, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo pod č. 1345/2023/ODaPK
1945/2023
39 600,00 € Valbek SK, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o Dielo č. 1343/2023/ODaPK
1944/2023
39 600,00 € Valbek SK, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 1344/2023/ODaPK
1943/2023
39 600,00 € Valbek SK, spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1321/2023/ODaPK
1924/2023
2 524 395,25 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BPN8-223-68
1353/2023
219 216,64 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
23. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1938/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj