Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva č. 53/2/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
Zmluva č. 53/2/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
293 130,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva č. 26/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 26/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
76 536,00 € OSTROV, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva č. 26/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 26/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
7 138,00 € OSTROV, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva č. 49/2023 o poskytovaní finančného príspevku
Zmluva č. 49/2023 o poskytovaní finančného príspevku
132 132,00 € SOLIDARITAS n.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.50/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
50/2023
0,00 € Diecézna charita Nitra Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva č. 5/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 5/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
488 417,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva č. 11/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 11/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
26 483,00 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva č. 56/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 56/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
8 405,00 € Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva č. 47/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 47/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
4 446,00 € Atrium n.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva č. 12/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
12/2023
64 320,00 € Základná škola, Cabajská 2, Nitra Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva č. 16/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
16/2023
105 000,00 € BYSTRÍK, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva č. 20/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
20/2023
11 500,00 € Základná škola, Mierová 67, 937 01 Želiezovce Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva č. 22/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
22/2023
21 845,00 € Školská jedáleň, Adyho 4, Štúrovo Nitriansky samosprávny kraj
9. November 2022
Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2182/2022
78,83 € Nitriansky samosprávny kraj Stanislav Ferus
15. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/FA/01/002 evidovaná pod č. 621/2022/ODaPK
2227/2022/ODaPK
0,00 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2450/2022
0,00 € Otokar KLEIN Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č.69/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
69/2023
10 587,96 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 21/2023 o poskytovaní finančného prísevku na prevádzku
Zmluva č. 21/2023 o poskytovaní finančného prísevku na prevádzku
66 066,00 € NÁRUČ Senior & Junior Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 35/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 35/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2 117,00 € Centrum MEMORY n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 41/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
Zmluva č. 41/2023 o poskytovaní príspevku na prevádzku
178 644,96 € Prosocia Nitriansky samosprávny kraj