Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Z M L U V A č. 1092/2024/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu programu Zachráňme kultúrne pamiatky NSK
1092/2024
4 459,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Močenok Nitriansky samosprávny kraj
17. Júl 2024
Z M L U V A č. 1091/2024/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu programu Zachráňme kultúrne pamiatky NSK
1091/2024
2 460,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Demandice Nitriansky samosprávny kraj
17. Júl 2024
ZMLUVA č. 1416/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1416/2024
750,00 € B -Green s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Júl 2024
ZMLUVA č. 1417/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1417/2024
500,00 € HRADNÁ STRÁŽ s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Júl 2024
ZMLUVA č. 1418/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1418/2024
994,00 € Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" Nitriansky samosprávny kraj
17. Júl 2024
ZMLUVA č. 1420/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1420/2024
1 850,00 € Spoznaj Topoľčianky Nitriansky samosprávny kraj
17. Júl 2024
ZMLUVA č. 1415/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1415/2024
750,00 € Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky Nitriansky samosprávny kraj
17. Júl 2024
ZMLUVA č. 1421/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1421/2024
800,00 € Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o Nitriansky samosprávny kraj
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
1704/2024
10 000,00 € Mesto Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Rámcová dohoda 1634/2024/OŠMaŠ
Rámcová dohoda 1634/2024/OŠMaŠ
838 110,00 € GASTRO - HAAL, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Terénne sono + hlavica
1701/2024
6 660,00 € Aloquence, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
„Okružná križovatka a polyfunkčný objekt“- Nitra, k.ú. Mlynárce
1705/2024/ODaPK
840 000,00 € JZPVK-Company s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Krbové kachle
1697/2024
6 414,90 € GAMAX s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
1679/2024
0,00 € Zoltán Richtárik Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Mandátna zmluva <br>výkon autorského dozoru na stavbe Okružná križovatka a polyfunkčný objekt Nitra, k,.ú. Mlynárce
1689/2024
3 000,00 € Ing. Ján Výboch Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1692/2024
105,07 € Dcéra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy <br>rekonštrukcia Mosta ev. č. 524-004 cez jarok v obci Bohunice
1698/2024
419,25 € Obec Jabloňovce Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Nájomná zmluva na dočasný záber<br>rekonštrukcia Mosta ev. č. 524-004 cez jarok v obci Bohunice
1699/2024
0,00 € Obec Jabloňovce Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Nájomná zmluva na dočasný záber <br>pozemky pre stavbu Mosta ev. č. 580-022 cez jarok - Horný Pial
1707/2024
0,00 € Obec Horný Pial Nitriansky samosprávny kraj
10. Júl 2024
Odstúpenie od zmluvy o dielo č. 2129/2023 - Rekonštrukcia ČOV Harmónia, ZSS Horné Štitáre
1717/2024
0,00 € Vladimír Malých - Hydroizomat Nitriansky samosprávny kraj