Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
113/2024
184 351,20 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
121/2024
33 125,76 € GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
74/2024
18 442,56 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1416/2023/OMaI
144/2024
8 200,00 € Dušan Mesároš MEMAX Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Dodatok č. 10 k zmluve č. 68/2019 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
124/2024
20 160,03 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
123/2024
15 099,12 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Kúpna zmluva.
76/2024/OSV
19 998,00 € MOTO JAS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. <br>Jaška Roman Ing.
131/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE o pripojení č. 66/2024
138/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1250/2023/ODaPK
140/2024
0,00 € VCE Vienna Consulting Engineers s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
2121/2023
0,00 € Gábor Nagy Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Dodatok č.1 Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s.r.o.
152/2024
0,00 € Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja s. r. o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
141/2024
80 000,00 € CITITAX GROUP s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071CUY7-76-98 <br>
147/2024
95 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
79/2024
25 789,85 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
13. Február 2024
Kúpna zmluva
122/2024/OVV
119 320,00 € Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
119/2024
8 413,46 € Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Nitriansky samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
24/2024
27 295,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
25/2024
317 107,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
28/2024
13 706,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Nitriansky samosprávny kraj