Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva č. 2/4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 2/4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
159 413,00 € EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
93/2023
223,92 € SATRO s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. RO_1/2023
02/2023
14 719,32 € IVES, organizácia pre informatiku VS Nitriansky samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
2389/2022
0,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva č. 45/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
45/2023
88 313,00 € Občianske združenie Spem Nitriansky samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva č. 24/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
24/2/2023
231 231,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva č. 24/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
24/1/2023
10 156,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 143/2022/OMaI
39/2023
0,00 € LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 65/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
65/2023
12 910,00 € DSS Košúty Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 48/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
48/2023
56 148,00 € Tolerancia22, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 23/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
23/2023
85 861,00 € Centrál, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 70/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
70/2023
156 437,00 € ABA - CareandMore Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 28/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
28/2023
5 847,00 € Alzheimercentrum Piešťany Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 9/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
9/2023
43 434,00 € Prameň nádeje, o.z., J. A. Komenského 226/33, 935 41 Tekovské Lužany Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 7/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
7/2023
243 378,00 € Prameň nádeje, o.z., J. A. Komenského 226/33, 935 41 Tekovské Lužany Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 37/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
37/2023
85 001,00 € Klub rodičov autistických detí v Nitre, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.61/2023 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení
61/2023
40 000,00 € Spoločnosť priateľov z detských domovov Úsmev ako dar Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 20/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
20/2/2023
125 525,00 € Aira, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.66/2022 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
66/2023
Doplnená
17 692,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni - Štrkovec Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 15/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
15/2023
99 099,00 € Timoteus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj