Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2101/2022/OMaI
1354/2023
26 462,92 € DARTON s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Október 2023
Zmluva o dielo
1910/2023
153 150,29 € MEDIDERMA spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Október 2023
„Umývačka riadu“ pre Obchodnú akadémiu, Nám. hrdinov 7, Šurany, Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany
1909/2023
2 820,00 € GASTRO - HAAL, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Október 2023
Kúpna zmluva
1934/2023
10 000,00 € Ing. arch. Marieta Musalková Nitriansky samosprávny kraj
16. Október 2023
Kúpna zmluva
1933/2023
15 000,00 € Ing. Alena Molnárová Baracková Nitriansky samosprávny kraj
16. Október 2023
Zmluva o dielo - ,, Bezbariérová úprava budovy Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne "
1785/2023
5 844,00 € GRAPHITE, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 200/2023/OMaI
1784/2023
0,00 € Colmark, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o spolupráci
1888/2023
4 452,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 63/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
1786/2023
33 709,48 € GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 71/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
1847/2023
14 809,50 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.13/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1853/2023
100 518,00 € Spolok Sv. Vincenta de Paul naSlovensku Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu Inteligentný a lepší NSK
1883/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2023
Dodatok č. 34 k Nájomnej zmluve č. 53/2007/HOSPSTRAT
1911/2023
46 175,79 € RSÚC Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2023
Výmena osvetlenia v materskej škole, nákup prístrojov na odvlhčenie muriva
1884/2023
5 000,00 € Obec Maňa Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2023
„Gastrozariadenia pre SŠ, Šaľa a Gymnázium J.K., Zlaté Moravce“ - Časť 2: „Elektrický sporák s príslušenstvom“ a „Konvektomat s príslušenstvom“ pre Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce, Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce
1899/2023
15 408,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
1887/2023
14 571,75 € Detská pohotovosť NZ, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Október 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
1845/2023/OKaCR
24 224,70 € Attack Promotion s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
1892/2023
13 799,94 € MEDcom s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
1890/2023
5 879,70 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
1891/2023
10 482,42 € Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Nitriansky samosprávny kraj