Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
24/2024
27 295,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
25/2024
317 107,00 € Adventus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
28/2024
13 706,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o dielo
2/2024/OMaI
215 907,54 € JP-JUNIOR s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
4/2024
67 840,00 € Základná škola, Cabajská 2, Nitra Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva č. 11/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
11/2024
363 290,60 € BYSTRÍK, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
6/2024
20 000,00 € Základná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
5/2024
23 130,00 € ŠKolská jedáleň, Adyho 4, Štúrovo Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
7/2024
10 350,00 € Základná škola, Mierová 67, 937 01 Želiezovce Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
109/2024
860,00 € Centrum Naša chalúpka Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
116/2024
60 000,00 € BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
120/2024
16 224,00 € "Fórum pre pomoc starším" - národná sieť Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
17/2024
140 117,00 € Aira, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
33/2024
15 383,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
37/2024
25 424,52 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Nitriansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
61/2024
76 378,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
117/2024
312 981,75 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
118/2024
40 000,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
23/2024
89 109,00 € Centrál, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2024
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
73/2024
10 644,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Nitriansky samosprávny kraj