Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Zmluva č.58/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
58/2023
395 972,00 € HUMANIT, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
4/2023
268 209,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 54/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
54/2023
24 934,00 € SZTP RŠO ťažko telesne postihnutých a vozíčkárov so sídlom v Nitre Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.19/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
19/2023
290 691,00 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 59/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
59/2023
60 000,00 € Združenie STORM Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.51/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
51-2023
25 153,00 € Nádej- Reménység, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č. 57/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
57/2023
29 248,00 € eMKLub, o. z., Dolná ulica 48/19, 967 01 Kremnica Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.50/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
50-2023
15 849,00 € Diecézna charita Nitra Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.13/2//2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
13/2/2023
106 505,00 € Spolok Sv. Vincenta de Paul na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj
20. Január 2023
Zmluva č.55/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
55/2023
9 729,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum Nitra Nitriansky samosprávny kraj
19. Január 2023
Zmluva č.16/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
16/2023
184 985,00 € SYMPATHY, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
19. Január 2023
Zmluva č.61/2023 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení
61/2023
40 000,00 € Spoločnosť priateľov z detských domovov Úsmev ako dar Nitriansky samosprávny kraj
19. Január 2023
Zmluva č.13/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
13/1/2023
41 180,00 € Spolok Sv. Vincenta de Paul na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj
19. Január 2023
Zmluva č.1/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1/2/2023
79 279,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č.42/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
42/2023
13 083,00 € Terézia, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 18/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
18/2023
0,00 € Bonavita DSS n.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 29/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
29/2023
0,00 € Občianske združenie DOS Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 22/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
22/2023
0,00 € Hospic Sv. Františka z Assisi, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 8/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
8/2023
0,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva č. 3/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
3/2/2023
0,00 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj