Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva č. 60/2023 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Zmluva č. 60/2023 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
60 000,00 € BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z302071BLV2
312023
279 201,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 36/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 36/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
444,00 € Denné Centrum Frézia Partizánske n.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
4 151,46 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
DOHODA O UROVNANÍí uzatvorená v zmysle ustanovenia § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov
96/2023
-7 758,35 € MEGASPOL, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 27/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
453 839,00 € Grandpark, nezisková organizácia Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 33/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 33/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
204 947,00 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2423/2022
0,00 € Imre Andruskó Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2430/2022
0,00 € Ildikó BAUER Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke č. 2431/2022
0,00 € Norbert BECSE Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2444/2022
0,00 € Tihamér GYARMATI Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2447/2022
0,00 € Árpád HORVÁTH Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2448/2022
0,00 € Jozef JOBBÁGY Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2459/2022
0,00 € Örs OROSZ Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2471/2022
0,00 € Miklós VIOLA Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2435/2022
0,00 € Tibor CSENGER Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2437/2022
0,00 € Attila FARKAS Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2439/2022
0,00 € Zoltán FEKETE Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2446/2022
0,00 € Martina HOLEČKOVÁ Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2453/2022
0,00 € Péter KÖPÖNCEI Nitriansky samosprávny kraj