Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Automatický externý defibrilátor so skrinkou, modernizácia audio techniky v spoločenskej sále kultúrneho domu
918/2024
5 000,00 € Obec Štitáre Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Bezbariérový vstup do domu smútku
921/2024
5 000,00 € Obec Vieska nad Žitavou Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Kúpa elektrických a plynových zariadení v objektoch Obce Žitavce
922/2024
5 000,00 € Obec Žitavce Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Označovanie verejných priestranstiev a realizovanie oddychových zón
923/2024
5 000,00 € Obec Malé Vozokany Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome
924/2024
5 000,00 € Obec Nemčiňany Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Revitalizácia areálu materskej školy Babindol
925/2024
5 000,00 € Obec Babindol Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Kultúrne leto v športovom areáli
926/2024
5 000,00 € Obec Čab Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Vybudovanie oddychovej zóny
927/2024
5 000,00 € OBEC KOSTOĽANY POD TRIBEČOM Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Nákup vybavenia do školskej jedálne
908/2024
5 000,00 € Obec Jedľové Kostoľany Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Nákup čerpadiel na prečerpávacie stanice
909/2024
5 000,00 € Obec Malý Cetín Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Modernizácia verejného informačno-komunikačného systému obce - elektronický informačný Kiosk ( úradná tabuľa )
910/2024
5 000,00 € Obec Čechynce Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome služieb
911/2024
5 000,00 € Obec Slepčany Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zateplenie Kultúrneho domu v Obyciach
912/2024
5 000,00 € Obec Obyce Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Rekonštrukcia vstupnej haly Kultúrneho domu Choča
961/2024
5 000,00 € Obec Choča Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Nákup ozvučenia
962/2024
5 000,00 € Obec Klasov Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Vybudovanie osvetlenia verejného priestranstva pri budove Klubovne pre mládež a šport Nevidzany
963/2024
5 000,00 € Obec Nevidzany Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Rozšírenie kamerového systému Obce Výčapy - Opatovce
964/2024
5 000,00 € Obec Výčapy - Opatovce Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Osvetlenie cyklistického chodníka
965/2024
5 000,00 € Obec Topoľčianky Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Nákup traktorovej kosačky
966/2024
5 000,00 € OBEC Malé Chyndice Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Modernizácia kultúrneho domu - osadenie exteriérových žalúzií
967/2024
5 000,00 € Obec Mojmírovce Nitriansky samosprávny kraj