Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2116/2023
0,00 € DKN RESORTS s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1348/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1348/2024
1 701,00 € IGAR GROUP s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1349/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1349/2024
5 000,00 € Občianske združenie SZEGAB Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1350/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1350/2024
1 500,00 € Podunajsko Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1404/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1404/2024
700,00 € AUTENTISTA SLOVAKIA Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1356/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1356/2024
3 855,00 € Thermál Nesvady, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1355/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1355/2024
2 400,00 € Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre - Szent Orbán Borosgazdák Társulása Szentpéteren Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1354/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1354/2024
301,00 € Rekreačné jazero Nesvady, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1353/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1353/2024
2 900,00 € Rád rytierov vín Svätého Urbana Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1352/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1352/2024
1 951,00 € Pro Castello Comaromiensi, n.o Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1351/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1351/2024
1 000,00 € Privin - Perbor - Pribeta Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1410/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1410/2024
600,00 € Štúrovo - Parkan Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1409/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1409/2024
500,00 € "Spolok vinohradníkov a vinárov - Strekov" Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1407/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1407/2024
800,00 € Csemadok Základná organizácia Leľa Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1406/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1406/2024
900,00 € COMPASS Strekov Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
1718/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1358/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1358/2024
4 000,00 € MARGITA - ILONA, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1366/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1366/2024
1 000,00 € VINARIAM občianske združenie Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1365/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1365/2024
2 350,00 € Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
ZMLUVA č. 1364/2024/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu na území NSK
1364/2024
1 712,00 € Združenie obcí Tekov JUH - MERIDIEM Nitriansky samosprávny kraj