Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
49/2024
261 343,00 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku
48/2024
116 916,00 € Hortenzia, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
132/2024
21 648,02 € Lienka Pomáha, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 2306/2021 zo dňa 16.12.2021
126/2024
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
115/2024
45 690,00 € HUMANIT n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
70/2024
40 874,00 € Spolok Sv. Vincenta de Paul naSlovensku Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
69/2024
7 102,32 € Senior Care Galanta n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
67/2024
324 483,00 € Spoločnosť Zlatý vek Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
65/2024
21 418,00 € Terézia, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
64/2024
393 134,00 € HUMANIT n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
63/2024
20 000,00 € TENENET, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
60/2024
103 612,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
59/2024
10 036,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum Nitra Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
58/2024
88 495,00 € Dignitas n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
99/2024
140 117,00 € ALŽBETKA, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
82/2024
471 004,00 € Grandpark, nezisková organizácia Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
80/2024
186 075,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
78/2024
22 481,20 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
77/2024
147 912,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
71/2024
127 932,00 € Spolok Sv. Vincenta de Paul naSlovensku Nitriansky samosprávny kraj