Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 318/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
318/2024
3 000,00 € Základná škola Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 320/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
320/2024
2 500,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia rodičov postihnutých detí a mládeže, Levice Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 364/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
364/2024
2 000,00 € Rómske srdcia - Romane Jíle Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 366/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
366/2024
2 800,00 € Združenie rodičov a priateľov pri ZSS "KAMILKA" Maňa Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 367/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
367/2024
3 000,00 € Rodinné centrum Slniečko n.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 368/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
368/2024
1 000,00 € Služby občanom mesta Levice, s. r. o., r. s. p. (SOM Levice) Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 369/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
369/2024
1 000,00 € Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 371/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
371/2024
2 500,00 € Centrum pomoci Kalná n.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 372/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
372/2024
2 000,00 € Erzsébet Benyó Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 374/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
374/2024
2 000,00 € Maltézska pomoc Slovensko Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 376/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
376/2024
500,00 € Ostrov Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 375/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
375/2024
3 000,00 € IPčko Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 352/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
352/2024
2 850,00 € Občianske združenie EDUNAR - vzdelávanie, veda, výskum Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 353/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
353/2024
2 800,00 € Optima Status Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 355/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
355/2024
2 800,00 € BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 358/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
358/2024
2 200,00 € Občianske združenie ZRKADIELKO Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 356/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
356/2024
2 500,00 € Z farebného domčeka, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 359/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
359/2024
1 700,00 € Humanitné združenie "Ľudské srdce" Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 361/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
361/2024
1 500,00 € Občianske združenie ISPILÁNG Polgári Társulás Nitriansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
ZMLUVA č. 363/2024 o poskytnutí dotácie na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov
363/2024
2 500,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne Nitriansky samosprávny kraj