Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva č.39/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
39/2023
11 849,00 € SPLN, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.12/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
12/2023
33 033,00 € NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.17/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
23-2023
124 899,00 € Hortenzia, n.o. Patince 309 Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.32/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
32/2023
85 886,00 € Dôstojnosť Horné Štitáre Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.13/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
30/2023
33 033,00 € Centrum sociálnych služieb - Margaréta n.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.40/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
40/2023
0,00 € Bratislavská arcidiecézna charita Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.31/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
32/2023
279 186,00 € ORLÍK, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.38/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
38/2023
0,00 € Senior Care Galanta n.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č. 44/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
44/2023
5 169,00 € RiVi care, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č. 15/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
15/2023
146 940,00 € Sociálne služby Vrba n.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.6/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
6/2023
71 499,00 € Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Komárne Komárno Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č. 14/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
14/2023
57 039,00 € Nový domov Želiezovce Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č. 3/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
3/1/2023
105 930,00 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2023
Zmluva č.1/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1/1/2023
3 385,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o dielo Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 2: Šaľa - Kolárovo
1907/2022/ODaPK
Doplnená
4 989 880,81 € PORR s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
16. Január 2023
Zmluva č.25/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
25/2023
79 279,00 € Dignitas, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
13. Január 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č 2306/2021
1/2023
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
13. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000375998/8180
2498
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
13. Január 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.,
2475
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
13. Január 2023
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov
40/2023
1 000,00 € Michal Krásny Nitriansky samosprávny kraj