Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2095/2023
0,00 € Anna Valaská Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2094/2023
0,00 € Miroslav Podolák Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2093/2023
0,00 € Dorota Podoláková Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2092/2023
0,00 € Eliška Podoláková Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2091/2023
0,00 € Juraj Hudeček Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2089/2023
0,00 € Vladimír Lovrant Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2088/2023
0,00 € Ladislav Lovrant Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2087/2023
0,00 € Ladislav Medek Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2119/2023
0,00 € Eva Rozsnyová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2118/2023
0,00 € Mgr. Zuzana Lakatošová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2114/2023
0,00 € KONFER net, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2113/2023
0,00 € Žaneta Tóthová - Bellezza Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2112/2023
0,00 € Emília Hricová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2106/2023
0,00 € Elena Gregušová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2105/2023
0,00 € Helena Lovrantová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2100/2023
0,00 € Dana Czuczorová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2131/2023
0,00 € Jozef Butin Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2083/2023
0,00 € Lukáš Lovrant Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2086/2023
0,00 € Mgr. Jozef Just Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2090/2023
0,00 € Ingrid Hudečková Nitriansky samosprávny kraj