Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
53/2024
16 274,00 € Diecézna charita Nitra Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
56/2024
95 870,00 € Dôstojnosť Horné Štitáre Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
57/2024
31 844,40 € SPLN, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
62/2024
60 000,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011BNW4-11-76 ( Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 2: Šaľa - Kolárovo )
93/2024
5 378 932,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
75/2024
110 619,00 € PROMERITAE QUIETI sv. Svorada n.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
72/2024
150 157,00 € SENIOR HOUSE n.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Dodatok č. 19 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v NSK
2126/2023
31 008 169,73 € Skupina dodávateľov: Arriva Nové Zámky, akciová spoločnosť; Arriva Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ALU1-11-44 (Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 1: Kolárovo - Komárno)
134/2024
3 730 916,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
13/2024
61 312,00 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
12/2024
130 472,00 € Oazis, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
29/2024
27 414,00 € eMKLub, o. z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
27/2024
80 000,00 € Združenie STORM, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
26/2024
97 762,00 € Klub rodičov autistických detí v Nitre Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
21/2024
22 124,00 € Bonavita DSS, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
20/2024
137 549,00 € Sociálne služby VRBA, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQC3-223-68 zo dňa 09.08.2022
135/2024
658 746,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
38/2024
19 000,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, republiková špecifická organizácia ťažko telesne postihnutých a vozíčkárov so sídlom v Nitre Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
36/2024
194 940,00 € ABA - careandmore, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
35/2024
5 149,00 € Občianske združenie DOS Nitriansky samosprávny kraj