Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme evidovanej pod č. 754/2016 v znení neskorších dodatkov
83/2024
0,00 € Nemocnica Topoľčany a.s. Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
4/2024
0,00 € Bohuš Guliš Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
3/2024
0,00 € Helena Machovičová Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
45/2024
4 922,50 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva na dodanie tovaru.
2128/2023/KRU
4 706,88 € STYLE - MONT spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb "Monitorovanie spotreby elektrickej energie a vyhodnocovanie dát s následným prijatím opatrení za účelom dosiahnutia energetickej úspory"
46/2024
83 760,00 € ADVIZOR.GROUP SE Nitriansky samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
66/2024
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
26. Január 2024
Mandátna zmluva
2125/2023
6 000,00 € PSSDI s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
26. Január 2024
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku
43/2024
0,00 € Slovenská republika, dočasný správca Okresný úrad Nitra Nitriansky samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
6/2024
0,00 € Obec Imeľ Nitriansky samosprávny kraj
22. Január 2024
Zmluva o dielo
2129/2023/MAJ
48 307,91 € Vladimír Malých - Hydroizomat Nitriansky samosprávny kraj
22. Január 2024
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve evidovanej pod č. 1634/2015/Maj
40/2024
0,00 € Mesto Šaľa Nitriansky samosprávny kraj
22. Január 2024
„Vybudovanie priestorov pre terapie kontajnerovou zostavou“ - „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov - SD
7/2024
5 040,00 € Tomáš Pavlík s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. Január 2024
Dohoda o zverení referentského motorového vozidla
44/2024
20,00 € Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj
19. Január 2024
Dodatok č. 1 IROP-D1-302021X282-223-47 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021X282-223-47
5/2024
775 932,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 754/2016/MAJ
11/2024
0,00 € Nemocnica Topoľčany, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
2134/2023
0,00 € Martin Božík Nitriansky samosprávny kraj
16. Január 2024
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 1979/2023/KRU
2067/2023
0,00 € CERNANOVA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Január 2024
Kúpna zmluva
2124/2023
44 318,00 € TT - CAR Nitra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Január 2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
41/2024
0,00 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Územné centrum 4, Nitra Nitriansky samosprávny kraj