Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
99/2024
140 117,00 € ALŽBETKA, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
82/2024
471 004,00 € Grandpark, nezisková organizácia Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
80/2024
186 075,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
78/2024
22 481,20 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
77/2024
147 912,00 € EFFETA - strediska Sv. Františka Saleského Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
71/2024
127 932,00 € Spolok Sv. Vincenta de Paul naSlovensku Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
101/2024
4 629,00 € Atrium n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
108/2024
430,00 € Denné Centrum Frézia Partizánske n.o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
54/2024
20 159,00 € Nádej - Reménység, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
81/2024
0,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
14/2024
221 238,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
15/2024
355 564,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
32/2024
132 743,00 € Timoteus, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
30/2024
41 898,00 € RiVi care, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
22/2024
140 117,00 € Hospic Sv. Františka z Assisi, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
19/2024
70 254,00 € Nový domov Želiezovce, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
18/2024
32 700,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku na rok 2024
16/2024
125 694,00 € Prameň nádeje, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
47/2024
206 489,00 € SYMPATHY n.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
50/2024
36 873,00 € NÁDEJ Domov Dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj