Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva č. 594/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
594/2024
2 450,00 € Hádzanársky klub mesta Šurany Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 593/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
593/2024
1 800,00 € Atletický klub Šurany Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 592/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
592/2024
4 600,00 € Športový klub Šurany Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 591/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
591/2024
1 400,00 € FC SEMEROVO Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 636/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
636/2024
3 950,00 € Obecný futbalový klub Sľažany Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 637/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
637/2024
1 600,00 € Športový klub Tesárske Mlyňany Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 638/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
638/2024
1 300,00 € Športový klub Topoľčianky Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 639/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
639/2024
950,00 € Horolezecký klub Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 635/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
635/2024
2 700,00 € ŠK Nevidzany Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 634/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
634/2024
800,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Čierne Kľačany Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 633/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
633/2024
600,00 € Obecný športový klub Beladice Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 604/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
604/2024
7 450,00 € Mestská športová organizácia Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 603/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
603/2024
1 850,00 € Športový klub Svodín Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 640/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
640/2024
15 350,00 € FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 602/2024/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových klubov a zväzov na území NSK
602/2024
1 600,00 € Futbalový club Strekov Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 815/2024/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území NSK
815/2024
1 500,00 € Lidovec Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 814/2024/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území NSK
814/2024
1 500,00 € HLAVINA Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 813/2024/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území NSK
813/2024
1 500,00 € Základná škola s materskou školou, 1. mája 144, Prašice Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 812/2024/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území NSK
812/2024
5 000,00 € Občianske združenie Nástupište 1-12 Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Zmluva č. 811/2024/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území NSK
811/2024
3 000,00 € OZ VETERAN CAR CLUB. APPONY - OPONICE Nitriansky samosprávny kraj