Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Deň obce jún 2024
1000/2024
5 000,00 € Obec Hronovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rozvoj územia v obci Dolná Seč rekonštrukciou miestneho rozhlasu a verejných priestranstiev
1027/2024
5 000,00 € Obec Dolná Seč Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia obecného úradu
1026/2024
5 000,00 € Obec Kamenica nad Hronom Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy obecného úradu Demandice
1025/2024
5 000,00 € Obec Demandice Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čajkov
1024/2024
5 000,00 € Obec Čajkov Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia oplotenia a brán cintorínov a vybudovanie spevnej plochy na cintoríne
1022/2024
5 000,00 € Obec Brhlovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Na gazdovskom dvore
1020/2024
5 000,00 € Obec Bohunice Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Revitalizácia centra obce Lok
1011/2024
5 000,00 € Obec Lok Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Požiarna zbrojnica - výmena krytiny na budove
1005/2024
5 000,00 € Obec Bielovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Revitalizácia interiéru Kultúrneho domu
1002/2024
5 000,00 € Obec Zbrojníky Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Javisko - tanečné pódium pri kultúrnom dome v Beši
1001/2024
5 000,00 € Obec Beša Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Oslava leta - Deň obce
1037/2024
5 000,00 € Obec Horné Semerovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Vybudovanie detského ihriska v jasliach
1036/2024
5 000,00 € Obec Bojná Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici
1035/2024
5 000,00 € Obec Horná Seč Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Opravy v budove spoločenského významu
1034/2024
5 000,00 € Obec Šarkan Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rozšírenie kamerového systému v obci Horné Obdokovce
1033/2024
5 000,00 € Obec Horné Obdokovce Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Deň obce
1032/2024
5 000,00 € Obec Farná Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Rekonštrukcia a modernizácia verejného obecného rozhlasu 2. etapa
1031/2024
4 913,58 € Obec Drženice Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Výstavba detského ihriska
1030/2024
5 000,00 € Obec Dolný Pial Nitriansky samosprávny kraj
13. Jún 2024
Obnova kultúrneho domu - výmena prechodových dverí
1029/2024
5 000,00 € Obec Dolné Semerovce Nitriansky samosprávny kraj