Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2114/2023
0,00 € KONFER net, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2113/2023
0,00 € Žaneta Tóthová - Bellezza Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2112/2023
0,00 € Emília Hricová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2106/2023
0,00 € Elena Gregušová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2105/2023
0,00 € Helena Lovrantová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2100/2023
0,00 € Dana Czuczorová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2131/2023
0,00 € Jozef Butin Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2083/2023
0,00 € Lukáš Lovrant Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2086/2023
0,00 € Mgr. Jozef Just Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2090/2023
0,00 € Ingrid Hudečková Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2096/2023
0,00 € Filip Tajnai Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2098/2023
0,00 € Gabriela Štuchalová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2099/2023
0,00 € Anna Pecárová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2117/2023
0,00 € Tibor Galla Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 11/2/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1990/2023
271 484,38 € NÁRUČ n.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky
2130/2023
157 223,50 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
27. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2120/2023
2 019,50 € Nitriansky samosprávny kraj JUDr. Kristián Kobes
27. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
2066/2023
5,00 € Nitriansky samosprávny kraj Západoslovenská distribučná, a.s.
27. December 2023
Kúpna zmluva
2109/2023
157 075,35 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1473/2023/OMaI
2082/2023
3 720,00 € Lamikra, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj