Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
2393
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
3. Október 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2128/2022
52,02 € Nitriansky samosprávny kraj Gábor Nagy
20. Október 2022
Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2181/2022
80,97 € Nitriansky samosprávny kraj Časková Helena
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2341/2022
84,57 € Nitriansky samosprávny kraj Jana Hanová
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2345/2022
30,19 € Nitriansky samosprávny kraj Elena Gregušová
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2324/2022
34,86 € Nitriansky samosprávny kraj Martin Božik
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2340/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Anna Valaská
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2327/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Vladimír Lovrant
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2343/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Miroslav Podolák
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2344/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Ingrid Hudečková
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2326/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Milan Daniš
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2335/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Ladislav Medek
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2339/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Emília Hricová
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2342/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Michaela Porubčanská
23. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
1987/2022/ÚL
0,00 € MEDCHIR, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2331/2022
34,86 € Nitriansky samosprávny kraj Jozef Butin
27. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2328/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Helena Lovrantová
27. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
Zmluva o nájme bytu
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Dana Czuczorová
27. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
Zmluva o nájme bytu
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj František Vojtela
27. December 2022
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
2338/2022
33,23 € Nitriansky samosprávny kraj Marko Kačina