Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Dohoda o zverení referentského motorového vozidla
44/2024
20,00 € Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj
19. Január 2024
Dodatok č. 1 IROP-D1-302021X282-223-47 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021X282-223-47
5/2024
775 932,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 754/2016/MAJ
11/2024
0,00 € Nemocnica Topoľčany, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
2134/2023
0,00 € Martin Božík Nitriansky samosprávny kraj
16. Január 2024
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 1979/2023/KRU
2067/2023
0,00 € CERNANOVA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Január 2024
Kúpna zmluva
2124/2023
44 318,00 € TT - CAR Nitra s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. Január 2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
41/2024
0,00 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Územné centrum 4, Nitra Nitriansky samosprávny kraj
12. Január 2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
42/2024
0,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastná organizácia Nitra Nitriansky samosprávny kraj
5. Január 2024
Zmluva č. 18/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 18/2024
116 520,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva o dielo
2070/2023
41 940,00 € PROJA, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 3/2024
54 479,81 € Rehoľa piaristov na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 10/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 10/2024
28 815,94 € Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva o dielo
2071/2023
45 900,00 € PROJA, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 17/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 17/2024
18 098,98 € TACSE - Inštitút vzdelávania, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 19/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 19/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
1 991,00 € PREMIER CLASS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 1/2024
60 401,93 € Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluvy č. 8/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 8/2024
12 670,00 € E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 9/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 9/2024
24 270,84 € Ing. Dezider Szokol Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy/školského zariadenia
Zmluva č. 2/2024
284 499,89 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
2. Január 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s., <br>Králik Štefan Ing.
2061/2023
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj